ΑΒ Αγροδιασφάλιση

AgrodiasfalisiΣύστημα Αξιολόγησης Προμηθευτών – ΑΒ Αγροδιασφάλιση

Η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε και εφαρμόζει εξειδικευμένο πλάνο για την επιλογή και τον έλεγχο των προμηθευτών προϊόντων φρούτων και λαχανικών. Το πλάνο αυτό με ονομασία και λογότυπο “ΑΒ Αγροδιασφάλιση”, αποτελεί ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (α) στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων των προμηθευτών όταν αυτά παραλαμβάνονται στην αποθήκη βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας του ομίλου, (β) στον εργαστηριακό έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και (γ) στην επιθεώρηση των προμηθευτών τόσο στο επίπεδο των αγροτεμαχίων όσο και στο επίπεδο των συσκευαστηρίων φρούτων και λαχανικών.

Image_backgroundΣκοπός της εταιρείας είναι να παραμείνει πρότυπο στο χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου στον τομέα των Φρούτων & Λαχανικών.

Η επιτυχία του εγχειρήματος στηρίζεται στην νέα ενός νέου πλαισίου πολιτικής ποιότητας για τους προμηθευτές της, μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση των ήδη πολύ ισχυρών δεσμών συνεργασίας, με κοινό στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ίδιων των εργαζομένων στις αγροτικές περιοχές. Η ΑΒ Βασιλόπουλος θέλει να τονίσει ότι η νέα της πολιτική δεν έχει ως στόχο την αποδυνάμωση των συντελεστών που έχουν έως τώρα συνεισφέρει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να τους ενισχύσει, καθώς είναι σαφές ότι η τήρηση των προδιαγραφών της ΑΒ προϋποθέτει εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ποιότητας συμβατά με το σύστημα ΑΒ Αγροδιασφάλιση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις επιπλέον παραμέτρους θα απαιτηθούν (πχ ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, Lot Number στα προϊόντα, Barcoding στις παλέτες κλπ), μέσα από ειδική έκδοση του Λογισμικού Agro Advanced.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Tesco Nurture

tesco-nurture21Το πρότυπο Tesco Nurture (πρώην Tesco Natures Choice) αναπτύχθηκε από το Αγγλικό Super Market Tesco. Απευθύνεται αποκλειστικά στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων του Tesco και συγκεκριμμένα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά και σαλάτες. Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει οτι τα προϊόντα που εμπορεύεται το Tesco, προέρχονται από καλλιεργητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις ορθές γεωργικές πρακτικές εργάζονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο και με την κατάλληλη μέριμνα για την υγεία και την ευημερία του προσωπικού τους.

Οι καλλιεργητές πρέπει να αποδείξουν ότι λειτουργούν με τον τρόπο που πληροί αυτές τις απαιτήσεις, που καθορίζονται από το πρότυπο Tesco. Το Tesco Nurture μπορεί μπορεί να πιστοποιηθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) είτε σε Ομάδες Παραγωγών (Option 2), ενώ οι διεργασίες του είναι παρόμοιες με το GlobalGAP, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ταυτόχρονη επιθεώρηση και των 2 συστημάτων. Το σύστημα TNC επιβάλει Customized Plant Protection Product List (PPPL), δηλαδή λίστα σκευασμάτων φυτοπροστασίας με διαφορετική αξιολόγηση ως προς τα PHI τους, αυξάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τον χρόνο αναμονής για συγκομιδή. Η επιχείρηση ή ο παραγωγός που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο της TESCO, λαμβάνει 3 βαθμολογίες ως επιβράβευση: – GOLDSILVERBRONZE.

Ειδικά για το Tesco Nurture, στο λογισμικό Agro AdvancedCore Module, γίνονται αυτόματα οι καταχωρήσεις ανά καταγραφή των εξειδικευμένων PHI ανά σκεύασμα και καλλιέργεια καθώς και η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών βάση των λιστων αξιολόγησης σε Critical, Amber 1, Amber 2 κλπ … Έτσι δεν χρειάζεται να ανατρέχετε σε ειδικές λίστες για διασταυρούμενη πληροφόρηση, ενώ ανά οδηγία φυτοπροστασίας εκδίδονται και οι επιτρεπόμενες ημερομηνίες συγκομιδής, βάση των Customized PHIs …

H FoodCare AgroData σχεδιάζει συστήματα ποιότητα συμβατά με το πρότυπο Tesco Nurture, είτε για μεμονωμένους παραγωγούς είτε για Ομάδες παραγωγών, με εύκολη, γρήγορη και μειωμένου κόστους εφαρμογή και πιστοποίηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
Mc Donalds GAP

Mc_Donalds_GAPΠρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής McDonald’s G.A.P:

Τα McDonald’s έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το Mc Donalds G.A.P.

Το συγκεκριμένο πρότυπο πέραν των απαιτήσεων της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, απαιτεί εξειδικευμένη ανάλυση ρίσκων για την πρόληψη των μικροβιολογικών επιμολυντών των προϊόντων, συνδυάζοντας παραμέτρους που αφορούν τόσο τις καλλιεργητικές τεχνικές, όσο και της πρόληψης της εισόδου ζώων στην καλλιέργεια.

Παράλληλα θέτει προδιαγραφές στο Monitoring του νερού της άρδευσης ενώ απαιτεί από τους παραγωγούς τον συνεχή έλεγχο.

Στη FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το McDonald’s G.A.P.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
M&S GAP

img0734Πρότυπο Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής Marks & Spencer G.A.P:

Τα Marks & Spencer έχουν θεσπίσει δικό τους, ιδιωτικό πρότυπο για τη διασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής, το M&S G.A.P. Το συγκεκριμμένο πρότυπο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το GlobalGAP IFA, αλλά θεωρείται εξαιρετικά πιο αυστηρό, δεδομένου πως θεσπίζει επιτρεπόμενες και μη δραστικές ουσίες, καθώς και custom ανώτατα επιτρεπόμενα όρια φυτοπροστατευτικών προϊόντων (MRLs), κατά πολύ αυστηρότερα από τα Ευρωπαϊκά (Amber List).

Η εφαρμογή και πιστοποίηση αυτού του προτύπου στην πρωτογενή παραγωγή, δίδει ουσιαστικά το διαβατήριο στους εμπλεκόμενους παραγωγούς ή/και εμπόρους, για την πραγματοποίηση εξαγωγών στην Αγγλική υπεραγορά Marks & Spencer.

Η FoodCare AgroData, αναπτύσσει συστήματα ποιότητας συμβατά με το M&S G.A.P., εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και τις επιπλέον παραμέτρους που απαιτεί το σύστημα, μέσα από ειδική έκδοση του Λογισμικού Agro Advanced, όπου με το Module RiskFree Network, μας δίδεται η δυνατότητα της εύκολης διαμόρφωσης του προγράμματος φυτοπροστασίας ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι απολύτως συμβατά με την Amber List των M&S.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
LEAF Biodiversity System

leafmarqueebriefLeaf – Linking Environment and Farming:

Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτή. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους.

Στη FoodCare έχουμε εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης, που εντοπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας και τις διαχειρίζονται με εξειδικευμένες και σχετικά εύκολες μεθόδους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Bransdenlogo
Εκπαίδευση Παραγωγών

training-logoereismakek_225b_photoΥπηρεσίες Εκπαίδευσης Παραγωγών:

Η FoodCare AgroData, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, παρέχει Υπηρεσίες τυπικής εκπαίδευσης των παραγωγών σε θέματα όπως:

 

 

  • Απαιτήσεις Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, στα πλαίσια εφαρμογής των προτύπων ποιότητας.
  • Ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής της υποχρεωτικής συνταγογράφησης.
  • Υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

axiologisiΕπιθεωρήσεις 2ου μέρους:
H FoodCare AgroData, με τη μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στη φυτοπροστασία, στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων καθώς και στα συστήματα ποιότητας, διενεργεί αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους, που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός Προμηθευτή, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Οι Επιθεωρήσεις 2ου μέρους που αναλαμβάνομε αφορούν:

  • Επιθεωρήσεις Συμμόρφωσης Έργων,
  • Internal Assurance Audits,
  • Brand Assurance Audits,
  • Quality Assurance Audits

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες

img0163
Διαμόρφωση Φυτοπροστασίας

Διαμόρφωση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας, σε συμμόρφωση με τις εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού:

Η FoodCare έχει καθαρά Γεωτεχνική κατεύθυνση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τις καλλιέργειες που αναλαμβάνουμε, ώστε να διαμορφώνουμε τα κατάλληλα προγράμματα φυτοπροστασίας έχοντας πάντα πρώτη την απαιτούμενη ασφάλεια. Οι περισσότερες υπερ-αγορές του εξωτερικού θέτουν τα δικά τους Standards ως προς τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων). Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερος σχεδιασμός της φυτοπροστασίας, όπου αφενώς πρέπει να είναι αποτελεσματική, αφετέρου θα πρέπει να προλαμβάνει ακριβώς, μετά την πάροδο του PHI τους, τα επίπεδα υπολειμμάτων εντός των ορίων που θέτει η αγορά στόχος.

Στη FoodCare, εκμεταλλευόμενοι το σύστημα RiskFree Network καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία των γεωτεχνικών μας στο πεδίο της εφαρμοσμένης φυτοπροστασίας, είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε προγράμματα οπροστασίας των οπωροκηπευτικών, ανάλογα με την αγορά στόχο. Το εργαλείο “RiskFree Network“, εκμεταλλεύεται τον όγκο δεδομένων των διαφορετικών προφίλ εφαρμογών φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να μπορεί για κάθε δραστική να εντοπίζει την πιθανότητα υπέρβασης των εξειδικευμένων ορίων που θέτουν οι διάφορες αγορές.

Έτσι για κάθε προφιλ εφαρμογής που περιλαμβάνει: – ημερομηνία εφαρμογής – αγροτεμάχιο εφαρμογής – καλλιεργούμενο είδος και ποικιλία – ακριβής μεθοδολογία εφαρμογής – ακριβής μεθοδολογία δειγματοληψίας – όγκος ψεκαστικού διαλύματος – δόση σκευάσματος / HL καθώς και Technical Δόση δραστικής / στρέμμα – μέση ένταση ηλιακού φωτός (watt /m2) – μέση θερμοκρασία – pH και τύπο εδάφους (για τις εφαρμογές από έδαφος) – Technical δόση δραστικής / στρέμμα, το σύστημα RiskFree Network έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων για την πιθανότητα εκδήλωσης του υπολείμματος της κάθε δραστικής καθώς και της μερικής της ποσοτικοποίησης.

Εκεί που η κλασσική φυτοπροστασία αποτυγχάνει, η φύση έχει τη λύση. Γι αυτό οι Γεωτεχνικοί μας, όπου απαιτηθεί, θα διαμορφώσουν κατάλληλα το πρόγραμμα φυτοπροστασίας ώστε να εξαιρέσουν τους τοξικούς για τα ωφέλιμα παράγοντες, λύνοντας έτσι πολλά προβλήματα που αδυνατεί η κλασσική φυτοπροστασία να αντιμετωπίσει (πχ το πρόβλημα του κόκκινου τετρανύχου κλπ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

 
SEDEX

SEDEX:

Η πιστοποιημένη εφαρμογή προτύπων που προάγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις ενδο-εταιρικές εργασιακές σχέσεις, γνωστά με τον γενικό όρο “Social Practices” γίνονται όλο και περισσότερο απαιτούμενα από τις εμπορικές αλυσίδες.

Στη FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ηθικής των Προμηθευτών, μέσα από την προσαρμογή των διεργασιών της επιχείρησης στις παραμέτρους του ερωτηματολογίου SMETA του SEDEX.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

SEDEX_LOGO
SA8000

SA 8000SA 8000: Η πιστοποιημένη εφαρμογή προτύπων που προάγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις ενδο-εταιρικές εργασιακές σχέσεις, γνωστά με τον γενικό όρο “Social Practices” γίνονται όλο και περισσότερο απαιτούμενα από τις εμπορικές αλυσίδες.

Στη FoodCare, σε συνεργασία με νομικό, εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο, αναπτυσσούμε συστήματα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος SA 8000.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.