Leaf Management

leafmarqueebriefLeaf – Linking Environment and Farming.

Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους.

 

Στη FoodCare έχουμε εξειδικευμένη γνώση στην ανάπτυξη συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης, που εντοπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας και τις διαχειρίζονται με εξειδικευμένες και σχετικά εύκολες μεθόδους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
KOSHER

kosherΠιστοποίηση KOSHER:

Η Πιστοποίηση Kosher αφορά τρόφιμα που προορίζονται για την Εβραϊκή διατροφή. Η μεθοδολογία παραγωγής, οι πρώτες ύλες καθώς και η συσκευασία του τροφίμου, ακολουθεί ειδικούς κανόνες που προέρχονται από την Βίβλο και την Εβραϊκή παράδοση.

Στη FoodCare καθοδηγούμε τις εταιρείες που επιθυμούν να ενταξουν προϊόντα τους στην πιστοποίηση Kosher, τόσο ως προς τα βήματα υλοποίησης (γνωστά και ως Βήμα Α, Βήμα Β κλπ) όσο και κατά τη διάρκεια της επίβλεψης του Ραβίνου στη διαδικασία της παραγωγής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
HALAL

halalΠιστοποίηση HALAL:

Η Πιστοποίηση Halal αφορά τα προϊόντα τροφίμων τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ισλαμικής Σαρίας. Απαιτεί εξειδικευμένα συστήματα υγιεινής καθώς και ιχνηλασιμότητας, που ξεκινάει από το αγροτεμάχιο και καταλλήγει στο τραπέζι των καταναλωτών.

Στην πιστοποίηση Halal όλα είναι σημαντικά, ακόμα και ο τρόπος θανάτου το ζώου που πρόκειται να οδηγηθεί στη σφαγή καθώς και η μέθοδος τυποποίησης, συσκευασίας κλπ Τα πρότυπα Halal εγκρίνονται από το διεθνούς φήμης ισλαμικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Halal Integrity Alliance (IHI) με έδρα τη Μαλαισία

Στη FoodCare προετοιμάζουμε τις ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Θρησκευτικό σύστημα Halal.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
GlobalGAP Fruit & Vegetables

Το πρότυπο GlobalGAP IFA, αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Γερμανική εταιρεία FoodPLUS GmbH, η οποία συστάθηκε από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές (Super Markets) της Ευρώπης. το GlobalGAP είναι ένα πρότυπο που έχει ως κύριο σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, έχοντας ως κύριο στόχο την τελική παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων, που σέβονται το ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό σύστημα καθώς και την ευημερία των εργαζόμενων στις φάρμες.

GLOBALGAP_LOGOΤο προηγούμενο όνομα του προτύπου ήταν EurepGAP. Εξαιτίας όμως της μεγάλης ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια του 8ου ετήσιου Συνεδρίου του στην Ταϊλάνδη (2007), το EUREPGAP ανακοίνωσε την αλλαγή της επωνυμίας και του λογοτύπου του σε GLOBALGAP. Η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να τονιστεί ο ρόλος του ως διεθνής ρυθμιστής Ορθών Αγροτικών Πρακτικών, αμοιβαία αποδεκτών από εμπόρους και προμηθευτές. Διακαής πόθος των δημιουργών του προτύπου GlobalGAP, είναι το Global Harmonization όλων των Κώδικων Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, σε όσες το δυνατό περισσότερες χώρες.

Το GlobalGAP μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) όσο και από Ομάδες παραγωγών ή εταιρείες (Option 1 ή/και Option 2). Αφορά αγροτικά προίόντα, προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών καθώς και ζωική παραγωγή. Από το 2013, η GlobalGAP έχει εισάγει το πρόσθετο/Module με το όνομα GRASP (GlobalGAP Risk Assessment on Social Practices), που αφορά την Ορθή Πολιτική σε ζητήματα εργατικής νομοθεσίας καθώς και υγιεινής – ασφάλειας των εργατών

Η FoodCare AgroData, στα πλαίσια της μεγάλης της εμπειρίας στο πρότυπο GlobalGAP, σχεδιάζει και αναπτύσσει οικονομικά κι εύκολα εφαρμόσιμα συστήματα που είναι συμβατά με το πρότυπο αυτό για όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP GRASP

grasp2GLOBALGAP RISK ASSESMENT ON SOCIAL PRACTICES (GRASP)

Η πιστοποιημένη εφαρμογή προτύπων που προάγουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις ενδο-εταιρικές εργασιακές σχέσεις, γνωστά με τον γενικό όρο “Social Practices”, γίνονται όλο και περισσότερο απαιτούμενα από τις εμπορικές αλυσίδες. Σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, το περισσότερο γνωστό σύστημα είναι το GRASP, το οποίο αποτελεί πρόσθετο/module του Συστήματος GlobalGAP.

To GRASP ουσιαστικά αφορά μια ανάλυση ρίσκων ως προς την εφαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας, τόσο για τους εργάτες γης, όσο και για το προσωπικό που εργάζεται στα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων. Ήδη οι αλυσίδες Edeka, Lidl και Rewe θεωρούν την εφαρμογή του GlobalGAP μαζί με το GRASP προαπαιτούμενη για τη συνεργασία με τους προμηθευτές τους.

Στη FoodCare, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Νομικούς του Εργατικού Δικαίου, αναπτύσσουμε συμβατά συστήματα Social Practices σύμφωνα με το GLOBALGAP-GRASP.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP Chain of Custody

GlobalGAP_Chain_of_CustodyGLOBALGAP – CHAIN OF CUSTODY:

Η GlobalGAP προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την ιχνηλασιμότητα των πιστοποιημένων κατά GlobalGAP προϊόντων, μέσα από την ανάπτυξη του ειδικού Module GlobalGAP Chain of Custody. Η νέα αυτή υπηρεσία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Προτύπου GlobalGAP IFA και αποτελεί Module στα συστήματα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία, ξεκινώντας από το αγροτεμάχιο και καταλήγοντας έως και το σημείο πώλησης. Το μεγάλο πρόβλημα που ανέκαθεν υπήρχε με τις κατά GlobalGAP πιστοποιήσεις προϊόντων, ήταν η αλυσίδα ιχνηλασιμότητας μετά και το σημείο παραγωγής.

10931295_827496560642933_6380987042445319963_nΜε λίγα λόγια, τα πιστοποιημένα προϊόντα, μετά τον αγρό, υφίστανται επιπλέον επεξεργασία, όπως συσκευασία ή ακόμα και μεταποίηση, με αποτέλεσμα να “έσπαγε” η ιχνηλασιμότητα του πιστοποιημένου προϊόντος. Αυτό οδηγούσε τελικά τους τελικούς πωλητές (πχ Super Markets), να μην έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν το προϊόν ως πιστοποιημένο, επειδή στο προηγούμενο στάδιο παραγωγής του, είχε υποστεί μεταποίηση. Το πρόβλημα αυτό καλείται να διαχειριστεί το πρόσθετο/Module Chain of Custody (ή αλλιώς Module Αλυσίδας Επιτήρησης).

Στην FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα GlobalGAP Chain of Custody διατηρώντας το πλεονέκτημα του λογισμικού Agro Advanced, όπου τοModule Factory, πο είναι σε θέση να διαχειριστεί σε όλη την αλυσίδα των τροφίμων και ιδιαίτερα την ιχνηλασιμότητα του πιστοποιημένου κατά GlobalGAP προϊόντος, ξεκινώντας από το αγροτεμάχιο, έως και τον τελικό Retailer, διατηρώντας σε όλες τις φάσεις τα στοιχεία πιστοποίησης, όπως μοναδικοί κωδικοί GGN/GLN κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες
GlobalGAP HPSS

globalgap_Harmonized_Produce_SafetyGLOBALGAP – HARMONIZED PRODUCE SAFETY STANDARD:

Το ειδικό πρόσθετο GlobalGAP HPSS έρχεται για να καλύψει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της πρώτης τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις των παραγωγών. Συνδυάζει ένα εξειδικευμένο σύστημα ανάλυσης ρίσκων, στηριγμένο στις αρχές του HACCP, που όμως είναι προσαρμοσμένο ώστε να καλύπτει ακόμα και το στάδιο της συγκομιδής.

Από τα υφιστάμενα συστήματα ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000, IFS, BRC κλπ), κανένα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της πρώτης συσκευασίας, παρά την όποια ύπαρξη κινδύνων, ενώ η αρχική διαχείριση ρίσκων του GlobalGAP IFA δεν ήταν σε θέση να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη σωστή αξιολόγηση. Έτσι το Module HPSS κάλυψε αυτό το κενό.

Στη FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το GlobalGAP HPSS, ως πρόσθετο της πιστοποίησης των παραγωγών ή των Ομάδων/Οργανώσεων παραγωγών τους κατά GlobalGAP IFA.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
GlobalGAP Crops for Processing Standard

globalgap_CFPGlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP): Η Εξειδικευμένη Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής σε προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά στη βιομηχανία μεταποίησης.

Το GlobalGAP Crops for Processing Standard (CfP) είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού του Προτύπου GlobalGAP IFA με το SAI Platform Farm Sustainability Assessment. Τα δύο αυτά κορυφαία πρότυπα ουσιαστικά “συναντήθηκαν” για τη δημιουργία του GlobalGAP CfP με κοινό στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων που προορίζονται στη βιομηχανία των τροφίμων.

Αυτή η συννένωση αποτελεί μια μοναδική καινοτόμο λύση για τη διαχείριση τόσο της βιωσιμότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων, την ασφάλεια της πρωτογενούς παραγωγής καθώς και της πρόσβασης σε επάρκεια τροφίμων (Food Security).

Το πρότυπο CfP καλύπτει προϊόντα που προορίζονται για χυμοποίηση, μαγείρευμα, κατάψυξη ή οποιαδήποτε γενικότερα μεταποίηση.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα συμβατά με το GlobalGAP Crops for Proecessing Standard (CfP).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
AGRO 2.1-2.2

AGRO2.1-2.2Πρότυπο Αγροπεριβαλλοντικής Διαχείρισης Agro 2.1-2.2:

Το πρότυπο Agro 2, αναπτύχθηκε από τον πρώην Οργανισμό Πιστοποίησης κι Ελέγχου των Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) με διακριτικό τίτλο, AgroCert. Πλέον την επίβλεψη του Προτύπου έχει αναλάβει ο Οργανισμός “Δήμητρα”. Όταν μια Οργάνωση Παραγωγών πιστοποιείται πως εφαρμόζει το πρότυπο Agro, τότε ουσιαστικά λαμβάνει επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του προτύπου, ως προς την Αγρο-περιβαλλοντική διαχείριση (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης), δηλαδή στην ανίχνευση, διαχείριση και περιορισμό των επιπτώσεων της Γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Η εφαρμογή και ο έλεγχος του Agro 2 δεν αποτελεί πιστοποίηση προϊόντος. Αν και το Agro 2 είναι πληρέστερο από το GlobalGAP, σε αντίθεση με αυτό δεν αποτελεί αναγνωρίσιμο σήμα πιστοποίησης από τις αλυσίδες υπεραγορών (Super Markets) του εξωτερικού. Το πρότυπο Agro 2, χωρίζεται στο Agro 2.1, δηλαδή όλες τις βασικές διαδιασίες οργάνωσης της αγροτικής επιχείρησης, καθώς και το Agro 2.2, όπου περιλαμβάνει όλα τα καλλιεργητικά σχέδια.

Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ποιότητας που είναι συμβατά με το πρότυπο Agro 2.1-2.2.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων

pop-1-300x146Στη FoodCare αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του Φακέλου για αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινών και Νησιωτικών Προϊόντων, καθώς και σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον συνεχή έλεγχος των προδιαγραφών τους.

Παράλληλα υλοποιούμε τα απαιτούμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η χρήση των σημάτων ποιότητας και να διενεργείται εύκολα το απαιτούμενο Mass Balance .

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.