e Mark Validator by FoodCare

Πρόκειται για το νέο Software της FoodCare AgroData και αφορά τον έλεγχο και επικύρωση των 3 κρίσιμων παραμέτρων των Raw Data των ζυγιστικών / ογκομετρικών μηχανών, ως προς τη συμμόρφωση με την απαίτηση σήμανσης e για τα προσυσκευασμένα προϊόντα.

Η σήμανση e για τα προσυσκευασμένα προϊόντα, καθορίζεται από τον Αγορανομικό Κώδικα ΔΙΕΠΠΥ, Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 91354/24.8.2017 (Β’ 2983) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Το Software, πραγματοποιεί Import των δεδομένων μέτρησης των μηχανών προσυσκευασίας, είτε ασύγχρονα, δηλαδή Import από αρχείο, είτε συγχρονισμένα, δηλαδή Direct Link στα δεδομένα των ζυγιστικών και στη συνέχεια εξετάζει τα Imported Data για αποκλίσεις από τόσο ως προς το βάρος ή όγκο, όσο και ως προς τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων τεμαχίων απόκλισης.

Με την Active Validation διαδικασία, το e Mark Validator παρακολουθεί είτε On-Line τις μετρήσεις , οπότε παρεμβαίνει και σταματά τη διαδικασία παραγωγής (απαιτεί την προκαθορισμένη είσοδο των παραγόμενων τεμαχίων από τον χρήστη πριν την έναρξη της παραγωγής). Αυτό απαιτεί On Line ζυγιστικό/ογκομετρικό εξοπλισμό.

Με την Passive Validation διαδικασία, το e Mark Validator εξετάζει την εγκυρότητα των μετρήσεων στο τέλος της παραγωγική διαδικασίας, πριν ακόμα αποδεσμευθεί το προϊόν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες …

 

Screenshot από την Passive Mode διαδικασία ελέγχου …e

Alert: Η φετινή θερινή βροχή θα πυροδοτήσει και πάλι το γλοιοσπόριο – Λάβετε μέτρα

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα το διάστημα από 14 έως και 16 Ιουλίου, οδήγησαν σε διαβροχή του ελαιόκαρπου για πολλές ώρες. Επομένως αναμένουμε και φέτος, όπως είχαμε προβλέψει και πέρυσι αλλά και το 2016, σε νέες λανθάνουσες μολύνσεις.

Τη Φετινή χρονιά αναμένουμε το γλοιοσπόριο να έχει μεγαλύτερη σφοδρότητα από την περυσινή, γιατί οι περυσινές προσβολές αύξησαν το διαχειμάζον μόλυσμα στους ελαιώνες. Δεν είναι τυχαίο πως, ιδιαίτερα φέτος, παρατηρούσαμε στην κορωνέικη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, χλωρώσεις – κιτρινίσματα στα φύλλα. Από μικροσκοπική παρατήρηση, διαπιστώσαμε στους ποδίσκους των φύλλων αυτών καρποφορίες του C. gloeosporioides.

Ακόμα σφοδρότερο πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εφαρμογές για τις πρωτογενείς μολύνσεις στους ποδίσκους των ανθών.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε καλούς Τεχνικούς Γεωπόνους, ώστε να ακολουθήσετε πρόγραμμα φυτοπροστασίας και να διενεργήσετε ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος ΑΜΕΣΑ μετά τη βροχή, όταν τα δέντρα θα είναι στεγνά. Η εφαρμογή να γίνει συνδυαστικά για τον δάκο, μιας και η πτώση της θερμοκρασίας θα ευνοήσει σημαντικά τους πλυθησμούς του. Προσοχή: Δεν προτείνουμε πυρεθροειδή για την αντιμετώπιση του Δάκου, για λόγους που έχουμε διεξοδικά αναλύσει στο ιστολόγιό μας στο Facebook

Προτείνουμε να υπάρξει συνδυαστική εφαρμογή, που θα έχει ως βάση τον Θειικό Τριβασικό Χαλκό, σε συνδυασμό με κάποιο οργανικό μυκητοκτόνο.


 
Εξαπάτηση στην αλυσίδα τροφίμων (Food Fraud)

Πολλά περιστατικά εξαπάτησης έχουμε κατά καιρούς ανακύψει στον χώρο των τροφίμων. Το κρέας αλόγου, η μελαμίνη στο γάλα, οι «Ελληνοποιήσεις» κρέατος και κηπευτικών κι ένα σωρό άλλες περιπτώσεις, που υπονομεύουν τόσο την ασφάλεια των καταναλωτών, όσο και τη φήμη των εταιρειών μεταποίηση των τροφίμων, όταν η εξαπάτηση αφορά τις πρώτες ύλες τους.

Για τον λόγο αυτό, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων, έχει εγκατασταθεί η έννοια του FFVA (Food Fraud Vulnerability Assessment). Πρόκειται ουσιαστικά για εξειδικευμένη ανάλυση ρίσκων, ως προς την ύπαρξη του κινδύνου της εξαπάτησης των εταιρειών και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που αυτή υπάρξει.

Οι περιπτώσεις εξαπάτησης αφορούν:

 

 • Παραποίηση πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
 • Υποκατάσταση πρώτων υλών
 • Απόκρυψη συστατικών ή ιδιοτήτων
 • Λαθρεμπόριο πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
 • Νόθευση πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων
 • Παραποίηση ετικέτας
 • Διαστρέβλωση προϊόντος
 • Εξαπάτηση Επωνυμίας προϊόντος (Misbranding).

Στις νέες εκδόσεις των GFSI συστημάτων, όπως το BRC Food και το IFS Food, αποτελεί πλέον υποχρεώση η διενέργεια FFVA, προκειμένου να εντοπιστούν από νωρίς οι κίνδυνοι και να διαχειριστούν ανάλογα.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των προμηθευτών που πρέπει να διενεργεί μια εταιρεία παραγωγής/μεταποίησης των τροφίμων, πλέον έχει ως εισερχόμενο τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης ρίσκων και η επιλογή των τελικών προμηθευτών να λαμβάνει υπόψη της όλες τις σχετικές παραμέτρους του κινδύνου εξαπάτησης.

Στην FoodCare αναπτύσσουμε συστήματα ασφάλειας των τροφίμων, με εξειδικευμένη ανάλυση επικινδυνότητας για την εξαπάτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε εταιρείας.

 
Η εκπαίδευση των παραγωγών αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για την Unilever

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για τους παραγωγούς Unilever είναι έτοιμη !!!

Πιστή στις αρχές αειφορίας που θέσπισε και υλοποιεί, η UNILEVER KNORR ABEE, εργάζεται μαζί με τους παραγωγούς τομάτας στις σύγχρονες μεθόδους της γεωργικής παραγωγής, που σέβονται πρώτιστα τους εμπλεκόμενους (παραγωγούς – εργαζόμενους), το περιβάλλον και την αειφορία της γης. Ταυτόχρονα, υλοποιεί προγράμματα για τη σημαντική μείωση των εισροών, κάνοντας την καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας μια αυτόνομη και οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα, που συμμετέχει ενεργά στην οικονομία ολόκληρης της περιοχής, προσφέροντας σημαντικές θέσεις εργασίας κι ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των Ηλειακών προϊόντων.

Οι παραγωγοί αποτελούν αποδέκτες σοβαρών καινοτομιών που απορρέουν από το πρόγραμμα επενδύσεων της Unilever στην εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και του Sustainable Agricultural Code (SAC), δηλαδή του συνόλου των αξιωμάτων και μεθόδων εργασίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Γι’ αυτό και παρακολουθούν εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις από τους Γεωπόνους της εταιρείας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης των παραγωγών, η Unilever ανέθεσε στην FoodCare τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσής τους, ώστε να αυξάνονται τα ποσοστά συμμόρφωσης με το σύστημα SAC αλλά και να υλοποιούνται ευκολότερα οι σύγχρονες παραγωγικές μέθοδοι.

Προκειμένου να βελτιώνεται η αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι, στην ίδια πλατφόρμα η FoodCare σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, ανέπτυξε εξειδικευμένο ToolBox που παράσχει στους παραγωγούς γνώσεις ταυτοποίησης φυτοπαθολογικών προβλημάτων, από το κινητό τους.

Δουλεύοντας μαζί με το Γεωτεχνικό Τμήμα της Unilever, η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο 13o World Processing Tomato Congress από τον Ευθυμιόπουλο Δημήτριο, Γεωπόνο της Unilever Gastouni και απέσπασε θετικά σχόλια.

Περισσότερα θα δείτε εδώ: http://www.pummarofarmers.gr/

 
Γνωρίζετε πως το Εθνικό Πρότυπο AGRO 2.1/2.2 καλύπτει τις περισσότερες απαιτήσεις του Κώδικα SAC της Unilever, ανάμεσα σε 11 διαφορετικά Κρατικά και Ιδιωτικά Πρότυπα;

Σύμφωνα με τα Scheme Rules του Συστήματος UNILEVER SUSTAINABLE SOURCING PROGRAMME FOR AGRICULTURAL RAW MATERIALS (SAC) 2017, το Εθνικό μας Πρότυπο AGRO 2 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα περισσότερο συμμορφούμενα Συστήματα ως προς το SAC 2017.

Τη διαδικασία Benchmarking του SAC 2017 με το AGRO 2, όσο και με την Εθνική Νομοθεσία, είχε την τιμή να πραγματοποιήσει η εταιρεία μας.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν δημοσιευθεί εδώ: https://www.unilever.com/Images/scheme-rules-sac-2017_tcm244-515405_1_en.pdf στη σελίδα 16

Είναι κρίμα που η Ελληνική Πολιτεία δεν εξέλιξε ακόμα περισσότερο το πρότυπο AGRO 2, ιδιαίτερα σήμερα που της δίνεται η ευκαιρία για Διεθνή Αναγνώριση του AGRO 2 στην Παγκόσμια Αγορά λιανοπωλητών, μέσα από το Benchmarking με τις απαιτήσειες του GFSI (https://www.mygfsi.com/).

Συγχαρητήρια που μια τόσο μεγάλη εταιρεία, όπως η Unilever, μελέτησε εξωνυχιστικά το Εθνικό μας πρότυπο.

 
Βροχή: Έγκαιρη Φυτοπροστασία βιομ. τομάτας

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιουνίου σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες υψηλές θερμοκρασίες που έπονται, θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη Βιομηχανική Τομάτα, δεδομένου πως αυτή βρίσκεται στο κρίσιμο στάδιο της αύξησης των καρπών (BBCH 701 έως και 707).

Συνιστούμε στους παραγωγούς να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες των εργοστασίων μεταποίησης με τα οποία συνεργάζονται καθώς και με τους συνεργάτες Γεωπόνους τους.

Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με τα αναμενόμενα προβλήματα στη φυτοπροστασία της τομάτας, χωρίς αυτή η λίστα να είναι περιοριστική.

ΑσθένειαΦωτογραφικό ΥλικόΣχόλιαΑξιολόγηση Κρισιμότητας
Περονόσπορος (Phytophthora infestans)Αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η καλλιέργεια. Προτείνονται τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Προτίμηση στα διασυστηματικά σκευάσματα, με έλεγχο διαχείρισης της ανθεκτικότητας.Κρισιμότητα: 5 / 5
Στεμφύλιο (Stemphylium solani)Αναμένετε να εμφανιστεί ως παράσιτο αδυναμίας, ιδιαίτερα στα αδυνατισμένα φυτά, εξαιτίας κακής θρέψης ή άρδευσης. Συνίσταται εφαρμογή με χαλκούχο σκεύασμαΚρισιμότητα: 2 / 5
Βοτρύτης (Botrytis cinerea)Κρίσιμη Ασθένεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτογενείς μολύνσεις από το άνθος. Συνίσταται εφαρμογή με μυκητοκτόνα σκευάσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην δραστική ουσία Boscalid, ώστε να υπάρξει συνδυαστική δράση και κατά του ωιδίουΚρισιμότητα: 4 / 5
Αλτερνάρια (Alternaria alternata)Αναμένετε να εμφανιστεί ως παράσιτο αδυναμίας, ιδιαίτερα στα αδυνατισμένα φυτά, εξαιτίας κακής θρέψης ή άρδευσης. Συνίσταται συνδυαστική εφαρμογή με την αντιμετώπιση του περονοσπόρουΚρισιμότητα: 3 / 5
Ανθράκωση (Colletotrichum spp)Προσβάλει κυρίως τους ώριμους καρπούς ή όσους πλησιάζουν στην ωρίμανση. Προτείνονται εφαρμογές με χαλκούχα σκευάσματα ή συνδυαστική εφαρμογή με τον ΒοτρύτηΚρισιμότητα: 2 / 5
Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum)Αναμένετε να εμφανιστεί ως παράσιτο αδυναμίας, ιδιαίτερα στα αδυνατισμένα φυτά, εξαιτίας κακής θρέψης ή άρδευσης. Συνίσταται εφαρμογή με χαλκούχο σκεύασμαΚρισιμότητα: 2 / 5
Βακτηριώσεις (Xantomonas, Clavibacter, Pseudomonas, Erwinia κλπ)Απαιτείται εφαρμογή με χαλκούχα σκευάσματαΚρισιμότητα: 4 / 5
ALERT: ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΨΕΚΑΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΕΙ Η ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ !!!

Ποιος ξέχασε την περυσινή καταστροφή στους ελαιώνες, με το γλοιοσπόριο να καταστρέφει την παραγωγή;

Και φέτος υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επαναληφθεί το πρόβλημα, εξαιτίας της βροχόπτωσης, η οποία στη Δυτική Ελλάδα, για τις ημέρες 16 και 17 Ιουλίου, είναι πολύ έντονη.

Επομένως η παρατεταμένη καλοκαιρινή βροχή, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, εντείνει σημαντικά το πρόβλημα προσβολής από γλοιοσπόριο, ακόμα και στους πράσινους καρπούς. Ταυτόχρονα προσβάλει (από τις μικροσκοπικές παρατηρήσεις συνήθως προηγείται) η ανθράκωση, όπως είχαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας αναφέρει (δείτε εδώ) και στη συνέχεια ακολουθεί ο μύκητας του γλοιοσπορίου.

 

Υπενθυμίζουμε πως το γλοισπόριο οφείλετε στους μύκητες Colletotrichum, κυρίως τα C. gloeosporioides, C. acutatum και C. clavatum. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 12-25º C, σε συνδυασμό με υψηλή σχετική υγρασία. Η ύπαρξη πληγών επιταχύνει το χρόνο επώασης.

 

Συμπτώματα στα φύλλα: Μεταχρωματισμός και φυλλόπτωση. Τα μολυσμένα φύλλα γίνονται χλωρωτικά, καρουλιάζουν προς τα επάνω και σταδιακά πέφτουν στο έδαφος.

 

Συμπτώματα στα άνθη: H ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα, καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Προσβαλλόμενα φυτικά μέρη κατά το στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

 

Συμπτώματα στους καρπούς: Από τα μολυσμένα φύλλα και τους κλάδους, ο μύκητας εξαπλώνεται στους αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω του ποδίσκου. Σε ποικιλίες με επιμήκεις καρπούς (καλαμών), η σήψη ξεκινά συνήθως από το κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται στην υπόλοιπη επιφάνεια. Στις ποικιλίες με μεγάλους καρπούς, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται ως κυκλικές βυθισμένες κηλίδες ή υπό την μορφή ομόκεντρων δακτυλίων ξεκινώντας από το κέντρο της προσβολής. Σε ώριμους καρπούς, παρατηρείται μια εσωτερική φαιά σήψη της σάρκας γύρω από την κηλίδα.

 

Προτείνουμε ΑΜΕΣΩΣ μόλις στεγνώσουν τα δέντρα, ψεκασμό με χαλκούχα σκευάσματα και ιδιαίτερα τους θειικούς τριβασικούς χαλκούς.

 

mesologgi-redlineagrinio-gloiosporio
Ελληνικά Super Markets: Απαίτηση από Προμηθευτές για GlobalGAP + Chain of Custody

Ελληνικές Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου Τροφίμων (Super Markets), θέτουν στους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων καθώς και στις εμπορικές επιχειρήσεις, τη νέα απαίτησή τους για πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο GlobalGAP Fruits & Vegetables. Αντίστοιχα, οι εμπορικές επιχειρήσεις και τα Συσκευαστήρια Αγροτικών Προϊόντων, θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το Add-On GlobalGAP Chain of Custody.

 

Τι αλλαγές φέρνει το GlobalGAP Chain of Custody;
Πρόκειται για Add-On του GlobalGAP, το οποίο μεταξύ των άλλων απαιτεί το απόλυτο Mass Balance μεταξύ πιστοποιημένων και μη προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπονται πλέον φαινόμενα παραπλάνησης όπως η αναγραφή GGN παραγωγών σε παραστατικά μη πιστοποιημένων παρτίδων.

 

Έτσι ανά παρτίδα παραλαβής (Front-End) ή ανά παραστατικό πώλησης (Back-End), γίνεται έλεγχος στην αναγραφή του GGN και στην προέλευση του προϊόντος βάση της πιστοποίησής του. Ο ποσοτικός έλεγχος κυριολεκτικά σταχυολογεί κάθε παρτίδα πώλησης ώστε να μην είναι εφικτό να αναγράφονται λάθος GGN στα παραστατικά.

 

Το λογισμικό Agro Advanced, με το Module Factory, υποστηρίζει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις του GlobalGAP Chain of Custody, δεδομένου πως τηρεί με ακρίβεια την παρτιδοποίηση και σχηματίζει ειδικά Reports, όπως ακριβώς επιβάλουν και οι απαιτήσεις του νέου προτύπου.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την υλοποίηση του Module Chain of Custody καθώς και για το λογισμικό Agro Advanced

GLOBALGAP

 
Νερό Άρδευσης !!! – Ορθολογική Διαχείριση

16992398_1347643921961525_8276299576767584985_o– “Κάθε πότε πρέπει να ποτίζω;” … είναι η κλασσική ερώτηση.
– “Εμείς κάθε πότε πίνουμε νερό;” .. είναι η σωστή απάντηση.
Κάθε 2 ώρες ? Μήπως κάθε 3 ώρες ? Ή μήπως όταν διψάμε ;;;

Νερό Άρδευσης !!!

Έχουμε παρατηρήσει πως οι παραγωγοί μας, στην πλειοψηφία τους – δυστυχώς – δε γνωρίζουν να ποτίσουν. Ακολουθούν κατ’ εκτίμηση προγράμματα άρδευσης, όπως πχ κάθε 1 – 2 κλπ ημέρες και από ελάχιστα έως πολλές ώρες !!!

Οι υπερ-αρδεύσεις:

 • Μειώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Εντατικές αρδεύσεις μειώνουν την ποιότητα των οπωρολαχανικών … Πχ στα κολοκυνθοειδή, στις τομάτες, στις φράουλες κλπ Ο σακχαρικός τίτλος μειώνεται σταθερά, όσο αυξάνει το νερό στους ιστούς.
 • Μειώνουν δραματικά την απόδοση των καλλιέργειών, γιατί οι υπερ-αρδεύσεις αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αυξάνουν τα προβλήματα φυτοπροστασίας (όπως ωίδιο, περονόσπορος, ασφυξία ρίζας, ριζοκτόνια, φυτοφθορες) και οδηγούν σε κόστος όχι μόνο σε ενέργεια (για την άρδευση) αλλά κι εξαιτίας της εντατικής φυτοπροστασίας. Με λίγα λόγια υπερ-αρδεύουμε και … κυνηγάμε την ουρά μας.
 • Μειώνουν δραματικά τη μετασυλλεκτική συντηρησιμότητα. Έτσι υπερ-αρδευόμενες καλλιέργειες δίνουν προϊόντα που δεν μπορούν να συντηρηθούν εύκολα στα ράφια των αγορών.
 • Εκπλαίνουν τα λιπάσματα, είτε κοκκώδη, είτε κρυσταλλικά, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα κι αυξάνοντας δραματικά το κόστος για τη θρέψη.

Η άποψη της #FoodCare είναι πως στα οπωροκηπευτικά, περισσότερο από το 70 % της επιτυχίας της καλλιέργειας, είναι οι στοχευμένες αρδεύσεις. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε μαζί με τους παραγωγούς συνεργάτες μας ώστε ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά και την καλλιέργειά τους, να μάθουν να αρδεύουν σωστά, μέσα από τη χρήση απλών δεικτών που εξειδικεύονται ανά καλλιέργεια, καθώς και τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας,
Εμείς διαφωνούμε με τις “τυφλές” εφαρμογές εναντίων του πυρηνοτρήτη. Side effect: Κηκιδόμυγα !!!

Από το αρχείο μας …

 
Μία από τις παραδοσιακές “πρακτικές” φυτοπροστασίας, είναι η προληπτική εφαρμογή σκευασμάτων (οργανοφωσφορικών/πυρεθροειδών) εναντίων του πυρηνοτρύτη (Prays oleae) της ελιάς, λίγο πριν ή κατά την έκπτυξη της ταξιανθίας. Και αυτό γιατί ο πυρηνοτρύτης, μεταφερόμενος από τη «φυλλόβια» γενιά του, ξεκινά τη διαδικασία προσβολής των ανθών της ελιάς, μέσα από τη φάση της «ανθόβιας» γενιάς του. Έτσι, σε σοβαρές προσβολές, μειώνονται τα άνθη που πρόκειται να γονομοποιηθούν και να κάνουν ελιές …

 

ΟΜΩΣ !!!
 
Χρειάζεται εφαρμογή εναντίων του πυρηνοτρύτη της ελιάς ? Για να πάρετε αυτή την απόφαση, θα πρέπει να επισκεφθείτε το «λιοστάσι» σας.
 
• Αν δείτε στα φύλλα πολλές στοές ή βοθρία, τότε σίγουρα υπήρχε υψηλή προσβολή από την φυλλόβια γενιά του πυρηνοτρήτη. Αυτή θα μεταφερθεί ως ανθόβια γενιά στις ανθοταξίες
• Τοποθετήστε 1 – 2 παγίδες, όπου σε συνεργασία με τον Γεωπόνο σας, θα την παρακολουθείτε.
• Λάβετε υπόψη πως σε χαμηλές προσβολές, ακόμα και να «φάει» κανά λουλούδι ο πυρηνοτρύτης, η μέγιστη καρπόδεση της ελιάς είναι μόλις 1 %, όπου τότε μιλάμε για τεράστια παραγωγή. Άρα πάντα κάτι “περισσεύει” και για τις μέτριες προσβολές πυρηνοτρήτη, αρκεί να υπάρχει ισσοροπία.
 
Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να κάνουμε εφαρμογή; Γιατί εκείνη την περίοδο, έχουμε έκπτυξη νεαρών βλαστών. Και αυτούς τους βλαστούς τους αγαπά πολύ τόσο η κηκιδόμυγα όσο και το άκαρι της ελιάς. Δεν είναι τυχαίο πως όσα προβλήματα κηκιδόμυγας έχουμε συναντήσει, αφορούν αγροτεμάχια που γίνεται συστηματικά εφαρμογή οργανοφωσφορικών και ιδιαίτερα πυρεθροειδών φυτοφαρμάκων, στο στάδιο αυτό. Τα σκευάσματα αυτά, χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά βιοκτόνα και καταστρέφουν τους φυσικούς εχθρούς των εντόμων.
 
Το Dasyneura οleae (κηκιδόμυγα) έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς, που είναι κυρίως υμενόπτερα παρασιτοειδή της υπεροικογένειας Chalcidoidea. Είναι πιθανότατα ένας από τους λόγους που η κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς δεν αποτελεί από τους σημαντικούς εχθρούς της καλλιέργειας. Τα γένη που έχουν αναφερθεί είναι το Eupelmus, Mesopobolus, Torymus και Tetrastichus. Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί τα είδη Tetrastichus cirsii (Kurd.), Platygaster mayetiole Kef., Platygaster apicalis Thoms. και Synopeas figitiformis Thoms. Τέλος, οι Doanlar et. al (2008) κατέγραψαν πρόσφατα ένα νέο παρασιτοειδές για το D. οleae, το Quadrastichus dasineurae (οικ. Eulophidae).
 

Όλα τα παραπάνω είναι ευαίσθητα στα οργανοφωσφορικά και ιδιαίτερα στα πυρεθροειδή σκευάσματα φυτοπροστασίας, οπότε αν δεν χρειάζεται, μην κάνετε εφαρμογές για την πυρηνοτρύτη.

Στη FoodCare, αναλαμβάνουμε την διαμόρφωση εξειδικευμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας και θρέψης, βάση των εξειδικευμένων αναγκών της κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης, έχοντας πάντα υπόψη τις αρχές της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών και Ασθενειών αλλά και των σύγχρονων απαιτήσεων για τα υπολείμματα των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων.