Συστήματα ασφάλειας των τροφίμων

Η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με όλα τα υφιστάμενα πρότυπα, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων που εξασφαλίζουν ευκολία στην εφαρμογή (paperless) και μειωμένο κόστος συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Γενικά

sist_asfalia_cat_imgΟι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων και να παρέχουν προϊόντα που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, την πρόληψη της εμφάνισης των κινδύνων και της συνεχούς βελτίωσης.

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην ποιότητα των τροφίμων διαταράχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των σωρευτικών επιπτώσεων υγειονομικών κρίσεων που οφείλονται στα τρόφιμα. Ανταποκρινόμενη στην πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» που στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια των τροφίμων τους.

 

Τρεις είναι οι πυλώνες της στρατηγικής αυτής:

  • νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών
  • έγκυρες επιστημονικές συμβουλές στις οποίες πρέπει να στηρίζονται οι αποφάσεις
  • εφαρμογή και έλεγχος

ISO 22000

ISO 22000 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων: Το ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων,...

Read More

ISO 22005

ISO 22005 - Ιχνηλασιμότητα της Αλυσίδας Τροφίμων και Ζωοτροφών Το ISO 22005, είναι ένα σύγχρονο διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις βασικές αρχές και τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό κι εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήματος Ιχνηλασιμότητας. Επιπροσθέτως, το ISO 22005 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως το...

Read More

FSCC 22000

FSCC 22000 - (Food Safety System Certification) - Σχήμα Πιστοποίησης για την υγιεινή και ασφάλεια σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Το FSSC 22000 αποτελεί "Σχήμα Πιστοποίησης", και μοιάζει σε πολλά με το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν, συσκευάζουν, μεταποιούν και...

Read More

IFS – BRC FOOD

Τα συστήματα IFS και BRC, συγκριτικά με το ISO 22000, προχωρούν ένα βήμα πιο μακριά, μια κι ενσωματώνουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά πηγάζουν από τις διαδικασίες ικανοποίησης του πελάτων και των παραπόνων. Επομένως στηρίζονται στις απαιτήσεις των εταιρειών λιανικής και χονδρικής των τροφίμων. Γι αυτό και τα συστήματα IFS και...

Read More

QS Wholesalers

Πρότυπο QS - Quality Scheme of Food - Wholesalers Με την εφαρμογή του QS σε όλα τα στάδια της παραγωγής των τροφίμων, είναι εφικτή η ολιστική προσέγγιση στο Food Safety. Με το QS, οι παραγωγικές διαδικασίες είναι εντελώς διαφανείς και προάγεται η προώθηση της παραγωγής ασφαλών τροφίμων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη...

Read More

Shelf Life & Έλεγχοι Ετικέτας

Shelf Life Assessments – και έλεγχοι ετικέτας τροφίμων: Η FoodCare AgroData προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου της νομιμότητας των ετικετών των τροφίμων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία καθώς και με τη νομοθεσία χωρών του εξωτερικού όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του...

Read More