Περιβαλλοντική Διαχείριση

CO2 LCA

Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντος (LCA) εκφραζόμενο σε CO2 eq Στη FoodCare AgroData αναπτύσσουμε συστήματα ανάλυσης του κύκλου ζωής των αγροτικών προϊόντων, στηριζόμενα στο ISO 14040 και του ISO 14064-1, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας Agro Advanced - Module CO2 LCA. Το λογισμικό βοηθά σημαντικά στο να καλυφθούν οι απαιτήσεις του Carbon Footprint (της...

Read More

Biodiversity Action Plans

Μελέτη και Σύνταξη Biodiversity Action Plans (BAP): Η χώρα μας είναι γεμάτη από ευαίσθητες περιβαλλοντικές ζώνες. Ταυτόχρονα, σχεδόν δίπλα από αυτές, υπάρχει γεωργική δραστηριότητα που τις περισσότερες φορές λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε πως υπάρχει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία μεταξύ εντατικής καλλιέργειας και των πολλών Ειδικών Περιβαλλοντικών...

Read More

Leaf Management

Leaf – Linking Environment and Farming. Το Leaf αποτελεί Αγγλικό Πρότυπο που ως κύριο στόχο έχει την προσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων στο ευαίσθητο αγρο-περιβαλλοντικό οικοσύστημα, μέσα από μεθόδους αξιολόγησης και αναχαίτισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι παραγωγοί που έχουν λάβει το σήμα Leaf, μπορούν να το χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους.   Στη FoodCare έχουμε...

Read More