Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ/Fax: +30 2691.062.292
+30 6984 531 313
+30 6984 531 363

Διεύθυνση

FOODCARE AGRODATA OE
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Ασφάλεια Τροφίμων – Λύσεις Ιχνηλασιμότητας

Μητροπόλεως 54, 25100, Αίγιο