Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ/Fax: +30 2691.062.292
+30 6984 531 313
+30 6984 531 363

Διεύθυνση

FOODCARE AGRODATA OE
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
Ασφάλεια Τροφίμων – Λύσεις Ιχνηλασιμότητας

Μητροπόλεως 54, 25100, Αίγιο

Social Media

sc_4 www.foodcare.gr

sc_3 www.facebook.com/foodcareagrodata

sc_2 twitter.com/FoodCareAgrodat

sc_1 www.youtube.com/user/foodcare