Από τη σελίδα μας στο Facebook

Από τη σελίδα μας στο Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Αποσταγματοποιεία και Χαλκός ...

Γνωρίζετε πως η αποσταγματοποιεία, είναι ανάμεσα στις ελάχιστες βιομηχανίες όπου επιτρέπεται οι αποστακτήρες να έχουν κατασκευαστεί από χαλκό;(Άρθρο 22, Κώδικά Τροφίμων και Ποτών). Και αυτό γιατί η θερμική διάχυση του χαλκού είναι ομοιόμορφη ανεξάρτητα από το σημείο θέρμανσής του, με αποτέλεσμα να έχουμε τεχνολογικά ομοιόμορφη απόσταξη.

Όμως ο χαλκός αν ξεπεράσει κάποια όρια στο προϊόν, μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Γι αυτό οι Υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει:

- Να μετρούν το θειώδες στα υπό ζύμωση στέμφυλα.
- Να ελέγχουν τους αποστακτήρες ώστε να μην υπάρχουν διαβρώσεις και ιδιαίτερα το ψυκτικό στοιχείο τους
- Να λαμβάνουν δείγματα για αναλύσεις χαλκού ώστε να επικυρώνουν τις διαδικασίες παραγωγής τους.

Με τον 1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/2017 δίδεται η δυνατότητα τους μικρούς αποσταγματοποιούς να διακινούν τσίπουρο. Θα πρέπει όμως να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειριστούς κινδύνους της παραγωγής όπως υπολείμματα φυτοφαρμάκων, μεθανόλη, φουρφουράλη, καρβαμιδικός αιθυλεστέρας, βαρέα μέταλλα κι ένα σωρό άλλα.

Στην #foodcare αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη του συστήματος αυτοελέχου σε μονάδες απόσταξης, με διαδικασίες πρόληψης και μετρήσεων επικύρωσης για όλους τους παραπάνω κινδύνους ...
... See MoreSee Less

Αποσταγματοποιεία και Χαλκός ...

Γνωρίζετε πως η αποσταγματοποιεία, είναι ανάμεσα στις ελάχιστες βιομηχανίες όπου επιτρέπεται οι αποστακτήρες να έχουν κατασκευαστεί από χαλκό;(Άρθρο 22, Κώδικά Τροφίμων και Ποτών). Και αυτό γιατί η θερμική διάχυση του χαλκού είναι ομοιόμορφη ανεξάρτητα από το σημείο θέρμανσής του, με αποτέλεσμα να έχουμε τεχνολογικά ομοιόμορφη απόσταξη.

Όμως ο χαλκός αν ξεπεράσει κάποια όρια στο προϊόν, μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Γι αυτό οι Υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει:

- Να μετρούν το θειώδες στα υπό ζύμωση στέμφυλα. 
- Να ελέγχουν τους αποστακτήρες ώστε να μην υπάρχουν διαβρώσεις και ιδιαίτερα το ψυκτικό στοιχείο τους
- Να λαμβάνουν δείγματα για αναλύσεις χαλκού ώστε να επικυρώνουν τις διαδικασίες παραγωγής τους.

Με τον 1116493/ΔΕΦΚΦ/Β/2017 δίδεται η δυνατότητα τους μικρούς αποσταγματοποιούς να διακινούν τσίπουρο. Θα πρέπει όμως να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειριστούς κινδύνους της παραγωγής όπως υπολείμματα φυτοφαρμάκων, μεθανόλη, φουρφουράλη, καρβαμιδικός αιθυλεστέρας, βαρέα μέταλλα κι ένα σωρό άλλα.

Στην #FoodCare αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη του συστήματος αυτοελέχου σε μονάδες απόσταξης, με διαδικασίες πρόληψης και μετρήσεων επικύρωσης για όλους τους παραπάνω κινδύνους ...

#Agro_Advanced_6_Launched
Το πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Επιβλέποντα Γεωργικού Συμβούλου

Μετά από 1+ μήνα δουλειάς, με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την έκδοση 6.00 της αγροδιατροφικής ψηφιακής πλατφόρμας Agro_Advanced.

Στη νέα έκδοση, εκτός από τις πολυάριθμες βελτιώσεις σε σφάλματα και απόδοση, πλέον υποστηρίζουμε απόλυτα τα νέα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2., στην έκδοση 3.

Για την ακρίβεια προστέθηκαν δυνατότητες όπως:

1. Κατά της καταγραφής των αγροτεμαχίων των παραγωγών, από την ψηφιακή κωδικοποίηση του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ, έχουμε αυτόματη μετατροπή σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ και WGS 84 και ταυτοποίηση του αγροτεμαχίου στον περιβαλλοντικό χάρτη της FoodCare τον οποίο αναπτύξαμε ειδικά για την εφαρμογή του AGRO 2, στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί Natura, όλες οι ζώνες Νιτρορύπανσης, όλες οι περιοχές προστασίας υδάτινων πόρων κλπ. Με τον τρόπο αυτό ταυτοποιούμε κάποιο παραγωγικό αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει ειδική περιβαλλοντική συνθήκη και η σχετική καταχώρησή του πραγματοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα.

2. Ειδικά για τα αγροτεμάχια σε ΖΕΝ, που ταυτοποιούνται αυτόματα από την πλατφόρμα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτόματης ένταξής τους στους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης Αζώτου που ορίζουν οι διευκρινιστικές της ΖΕΝ στην οποία ανήκει. Επομένως δεν απαιτείται να κάνει ο Γεωργικός Σύμβουλος κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το ζήτημα αυτό, εφόσον η πλατφόρμα αναγνωρίζει της θέση του αγροτεμαχίου, σε ποια πχ ΖΕΝ είναι, ελέγχει αν υπάρχουν διευκρινιστικές με τα όρια θρέψης και θέτει αυτόματα τους στόχους μονάδων θρέψης για το αγροτεμάχιο, ανάλογα και με την εδαφική του Κατηγορία, τους οποίους και στη συνέχεια παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια της διενέργειας των καταγραφών θρέψης.

3. Αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων αμειψισποράς ανά αγροτεμάχιο, βάση τους ψηφιοποιημένου μητρώου του στην πλατφόρμα ΟΣΔΕ

4. Ενσωματωμένα CheckLists τόσο για το AGRO 2.1 όσο και για το AGRO 2.2, τα οποία γίνονται αυτόματα Download από τον Server της FoodCare και διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων τόσο σε παραγωγούς όσο και στο QMS. Κατά τη διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων, ο χρήσης καταγράφει στο σύστημα τα ευρήματα, ενώ όπου απαιτείται γίνεται Data Mining από την πλατφόρμα, ώστε να γεμίζουν τα Checklists με δεδομένα (πχ ψεκασμών, λιπάνσεων, παραδειγμάτων ιχνηλασιμότητας, ισοζυγιων, στόχων θρέψης, αξιολόγησης εισροών κλπ). Στη συνέχεια τα Checklists γίνονται Export στα επίσημα Excel / ερωτηματολόγια του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τόσο για το AGRO 2.1 όσο και για το AGRO 2.2. Παράλληλα βλέπουμε τα στατιστικά μη συμμορφώσεων ανά παραγωγό αλλά και για το σύστημα, τόσο ανά κεφάλαιο όσο και στο Overal, ενώ η πλατφόρμα ενημερώνει αυτόματα τον Επικεφαλής της Γεωργικής Εκμετάλλευσης για τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα διενεργείται η καταγραφή των μη συμμορφώσεων και η έξοδος των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης των διευθετήσεών τους.

5. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών στόχων ανά παραγωγό και αγροτεμάχιο. Έτσι αν πχ ξεπεραστούν οι μονάδες αζώτου ενός αγροτεμαχίου σε ΖΕΝ ή υπάρξει αύξηση στον δείκτη EIQ μιας δραστικής στην παράμετρο που έχουμε ορίσει, τότε το σύστημα μας ενημερώνει αυτόματα ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης, όχι μόνο για τον παραγωγό, αλλά και για το αγροτεμάχιό του.

6. Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων κάνοντας χρήση του μετεωρολογικού δικτύου του ΜΕΤΕΟ, όπου για κάθε αγροτεμάχιο γίνεται αυτόματα Assign ο πλησιέστερος στο αγροτεμάχιο σταθμός. Η αυτοματοποίηση εκμεταλλεύεται τις συντετραγμένες μετατροπής της ψηφιοποιημένης πλατφόρμας του ΟΣΔΕ με τις συνταγμένες του μετεωρολογικού σταθμού. Ταυτόχρονα Data Mining από τους σταθμούς, τόσο ανά ημέρα όσο και ανά ώρα, ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση των Degree Days για μοντέλα πρόγνωσης προσβολών εντόμων, για τον υπολογισμό των «ωρών ψύχους» τόσο με το κλασσικό μοντέλο των 7 βαθμών όσο και με το UTAH καθώς και υπολογισμός της πιθανότητας έκπλυσης προϊόντων φυτοπροστασίας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν εισερχόμενα και τα τετράδια αγρού των παραγωγών.

7. Αναβάθμιση του Module RMS Risk Free Network ώστε εκτός από τις απαιτήσεις του συστήματος GLOBALG.A.P., να παρακολουθεί και τις απαιτήσεις ανάλυση ρίσκων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων με βάση τις παραμετροποιήσεις του νέου AGRO 2.

8. Καταγραφή του εξοπλισμού του παραγωγού ή/και της τυποποιητικής μονάδας στην πλατφόρμα και παρακολούθηση του Μητρώου Συντηρήσεών τους

9. Φόρμα καταγραφής όλων των ψεκαστικών και καταχώρηση των δεδομένων ΚΤΕΟ, με αυτόματα Assign των κοινόχρηστων ψεκαστών μηχανημάτων ανά παραγωγό. Η πλατφόρμα δίνει Alert για τα ψεκαστκά για τα οποία πλησιάζει η περίοδος επανελέγχου τους.
... See MoreSee Less

#Agro_Advanced_6_Launched
Το πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Επιβλέποντα Γεωργικού Συμβούλου

Μετά από 1+ μήνα δουλειάς, με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την έκδοση 6.00 της αγροδιατροφικής ψηφιακής πλατφόρμας Agro_Advanced.

Στη νέα έκδοση, εκτός από τις πολυάριθμες βελτιώσεις σε σφάλματα και απόδοση, πλέον υποστηρίζουμε απόλυτα τα νέα πρότυπα AGRO 2.1 και 2.2., στην έκδοση 3.

Για την ακρίβεια προστέθηκαν δυνατότητες όπως:

1. Κατά της καταγραφής των αγροτεμαχίων των παραγωγών, από την ψηφιακή κωδικοποίηση του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ, έχουμε αυτόματη μετατροπή σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ και WGS 84 και ταυτοποίηση του αγροτεμαχίου στον περιβαλλοντικό χάρτη της FoodCare τον οποίο αναπτύξαμε ειδικά για την εφαρμογή του AGRO 2, στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί Natura, όλες οι ζώνες Νιτρορύπανσης, όλες οι περιοχές προστασίας υδάτινων πόρων κλπ. Με τον τρόπο αυτό ταυτοποιούμε κάποιο παραγωγικό αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει ειδική περιβαλλοντική συνθήκη και η σχετική καταχώρησή του πραγματοποιείται αυτόματα στην πλατφόρμα.

2. Ειδικά για τα αγροτεμάχια σε ΖΕΝ, που ταυτοποιούνται αυτόματα από την πλατφόρμα, υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτόματης ένταξής τους στους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης Αζώτου που ορίζουν οι διευκρινιστικές της ΖΕΝ στην οποία ανήκει. Επομένως δεν απαιτείται να κάνει ο Γεωργικός Σύμβουλος κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το ζήτημα αυτό, εφόσον η πλατφόρμα αναγνωρίζει της θέση του αγροτεμαχίου, σε ποια πχ ΖΕΝ είναι, ελέγχει αν υπάρχουν διευκρινιστικές με τα όρια θρέψης και θέτει αυτόματα τους στόχους μονάδων θρέψης για το αγροτεμάχιο, ανάλογα και με την εδαφική του Κατηγορία, τους οποίους και στη συνέχεια παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια της διενέργειας των καταγραφών θρέψης.

3. Αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων αμειψισποράς ανά αγροτεμάχιο, βάση τους ψηφιοποιημένου μητρώου του στην πλατφόρμα ΟΣΔΕ

4. Ενσωματωμένα CheckLists τόσο για το AGRO 2.1 όσο και για το AGRO 2.2, τα οποία γίνονται αυτόματα Download από τον Server της FoodCare και διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων τόσο σε παραγωγούς όσο και στο QMS. Κατά τη διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων, ο χρήσης καταγράφει στο σύστημα τα ευρήματα, ενώ όπου απαιτείται γίνεται Data Mining από την πλατφόρμα, ώστε να γεμίζουν τα Checklists με δεδομένα (πχ ψεκασμών, λιπάνσεων, παραδειγμάτων ιχνηλασιμότητας, ισοζυγιων, στόχων θρέψης, αξιολόγησης εισροών κλπ). Στη συνέχεια τα Checklists γίνονται Export στα επίσημα Excel / ερωτηματολόγια του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τόσο για το AGRO 2.1 όσο και για το AGRO 2.2. Παράλληλα βλέπουμε τα στατιστικά μη συμμορφώσεων ανά παραγωγό αλλά και για το σύστημα, τόσο ανά κεφάλαιο όσο και στο Overal, ενώ η πλατφόρμα ενημερώνει αυτόματα τον Επικεφαλής της Γεωργικής Εκμετάλλευσης για τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα διενεργείται η καταγραφή των μη συμμορφώσεων και η έξοδος των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης των διευθετήσεών τους.

5. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών στόχων ανά παραγωγό και αγροτεμάχιο. Έτσι αν πχ ξεπεραστούν οι μονάδες αζώτου ενός αγροτεμαχίου σε ΖΕΝ ή υπάρξει αύξηση στον δείκτη EIQ μιας δραστικής στην παράμετρο που έχουμε ορίσει, τότε το σύστημα μας ενημερώνει αυτόματα ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ανάσχεσης, όχι μόνο για τον παραγωγό, αλλά και για το αγροτεμάχιό του.

6. Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων κάνοντας χρήση του μετεωρολογικού δικτύου του ΜΕΤΕΟ, όπου για κάθε αγροτεμάχιο γίνεται αυτόματα Assign  ο πλησιέστερος στο αγροτεμάχιο σταθμός. Η αυτοματοποίηση εκμεταλλεύεται τις συντετραγμένες μετατροπής της ψηφιοποιημένης πλατφόρμας του ΟΣΔΕ με τις συνταγμένες του μετεωρολογικού σταθμού. Ταυτόχρονα Data Mining από τους σταθμούς, τόσο ανά ημέρα όσο και ανά ώρα, ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθηση των Degree Days για μοντέλα πρόγνωσης προσβολών εντόμων, για τον υπολογισμό των «ωρών ψύχους» τόσο με το κλασσικό μοντέλο των 7 βαθμών όσο και με το UTAH καθώς και υπολογισμός της πιθανότητας έκπλυσης προϊόντων φυτοπροστασίας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν εισερχόμενα και τα τετράδια αγρού των παραγωγών.

7. Αναβάθμιση του Module RMS Risk Free Network ώστε εκτός από τις απαιτήσεις του συστήματος GLOBALG.A.P., να παρακολουθεί και τις απαιτήσεις ανάλυση ρίσκων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων με βάση τις παραμετροποιήσεις του νέου AGRO 2.

8. Καταγραφή του εξοπλισμού του παραγωγού ή/και της τυποποιητικής μονάδας στην πλατφόρμα και παρακολούθηση του Μητρώου Συντηρήσεών τους

9. Φόρμα καταγραφής όλων των ψεκαστικών και καταχώρηση των δεδομένων ΚΤΕΟ, με αυτόματα Assign των κοινόχρηστων ψεκαστών μηχανημάτων ανά παραγωγό. Η πλατφόρμα δίνει Alert για τα ψεκαστκά για τα οποία πλησιάζει η περίοδος επανελέγχου τους.

Comment on Facebook

Ένα απόσπασμα του Χάρτη που είναι ενσωματωμένος στο λογισμικό ... Με το On Click στον χάρτη βλέπουμε ακριβώς την ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες του αγροτεμαχίου καθώς και τις Σχετικές Υπουργικές αποφάσεις

Η καλλιέργεια της φράουλας επανεκκινεί, με τους παραγωγούς να ξεκινούν τις φυτεύσεις τους σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα. Ο δρόμος για τους παραγωγούς είναι μακρής και διαρκεί περίπου 9 μήνες έως το τέλος.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και υγεία
... See MoreSee Less

Η καλλιέργεια της φράουλας επανεκκινεί, με τους παραγωγούς να ξεκινούν τις φυτεύσεις τους σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα. Ο δρόμος για τους παραγωγούς είναι μακρής και διαρκεί περίπου 9 μήνες έως το τέλος. 

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και υγεία

2 months ago

FoodCare AgroData OE

Θεωρούμε την εργασία μας δημιουργική, ζωντανή και απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν κάθε τι που κάνουν. Η Αγγελία αυτή θα είναι ανοικτή για 10 ημέρες, έως τις 22/09/2020. ... See MoreSee Less

Θεωρούμε την εργασία μας δημιουργική, ζωντανή και απευθύνεται σε ανθρώπους που αγαπούν κάθε τι που κάνουν. Η Αγγελία αυτή θα είναι ανοικτή για 10 ημέρες, έως τις 22/09/2020.

Comment on Facebook

Σήμερα ολοκληρώνεται η υποβολή των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης εργασίας. Τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται και ήδη έχουν γίνονται επιλεκτικές συνεντεύξεις σε υποψηφιους, διαδικασία που θα διαρκέσει τουλάχιστον εως το τελος της εβδομάδας. Όσοι υπέβαλαν βιογραφικό σημείωμα θα λάβουν απάντησή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής μας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

2 months ago

FoodCare AgroData OE

Στην #FoodCare πιστεύουμε πως κάθε γενιά έχει δικαίωμα σε ασφαλή τρόφιμα.
Γι’ αυτό κι εργαζόμαστε μαζί με τους γεωργούς και τους συνεργάτες τους, ώστε να παραχθούν αγροτικά προϊόντα ασφαλή, με ταυτόχρονη επικύρωση της διαδικασίας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή του συστήματος GLOBALG.A.P, που αναγνωρίζετε σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Δεσμευμένοι στις αρχές της συνεργασίας, της διαφάνειας, της αειφορίας και με σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι σήμερα 19.08.2020, διατηρούμε τη μοναδικότητα, ανάμεσα στις συμβουλευτικές εταιρείες, να αποτελούμε μέλος (Associate Member) της GLOBALG.A.P στη χώρα μας.
... See MoreSee Less

Στην #FoodCare πιστεύουμε πως κάθε γενιά έχει δικαίωμα σε ασφαλή τρόφιμα. 
Γι’ αυτό κι εργαζόμαστε μαζί με τους γεωργούς και τους συνεργάτες τους, ώστε να παραχθούν αγροτικά προϊόντα ασφαλή, με ταυτόχρονη επικύρωση της διαδικασίας παραγωγής μέσα από την εφαρμογή του συστήματος GLOBALG.A.P, που αναγνωρίζετε σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Δεσμευμένοι στις αρχές της συνεργασίας, της διαφάνειας, της αειφορίας και με σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι σήμερα 19.08.2020, διατηρούμε τη μοναδικότητα, ανάμεσα στις συμβουλευτικές εταιρείες, να αποτελούμε μέλος (Associate Member) της GLOBALG.A.P στη χώρα μας.

3 months ago

FoodCare AgroData OE

Γιατί η Βιομηχανία, εμπιστεύεται περισσότερο τις γυναίκες στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων;

Τις περισσότερες φορές, στην ποιοτική διαλογή των προϊόντων και ιδιαίτερα των αγροτικών, βλέπουμε γυναίκες να εργάζονται στο να επιλέξουν τα καλύτερα προϊόντα και να εντοπίσουν αυτά που θα πρέπει να απορριφθούν.

Ακόμα και αν τα ποιοτικά κριτήρια είναι αυστηρά, η αποτελεσματικότητα των γυναικών είναι σαφώς καλύτερη από αυτή των αντρών. Όμως όχι μόνο στην βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε επιχειρήσεις όπου η λεπτή όραση είναι κρίσιμη (πχ ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία ωρολογοποιίας), όπου οι γυναίκες κατέχουν τα πρωτεία στην επιλογή των εργοδοτών τους. Γιατί όμως;

Θα έλεγε κάποιος πως οι γυναίκες είναι περισσότερο επιμελείς. Όμως αυτή δεν ισχύει. Απλά οι γυναίκες απλά «βλέπουν καλύτερα» γιατί επεξεργάζονται τα οπτικά σήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι άντρες. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα δύο φύλα όσον αφορά την επεξεργασία του οπτικού υλικού αποτελούν ουσιαστικά κληρονομιά από το παρελθόν μας.

Η γυναίκα ως συλλέκτης τροφής έπρεπε να βλέπει καλά κοντά, καθώς αυτό της επέτρεπε να είναι πιο αποτελεσματική. Η περιφερειακή όραση επέτρεπε επίσης να παρακολουθεί καλύτερα τα μικρά της ώστε να τα προστατεύει από τους άγριους εχθρούς. (Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πολύδιεργασιακή, δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί πολλά πράγματα ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τους άντρες). Έτσι βλέπει πολύ καλύτερα κοντά και με καλύτερη περιφερειακή όραση, καθώς και αντιλαμβάνεται περισσότερες χρωματικές αποχρώσεις.

Ο άντρας κυνηγός έπρεπε να διακρίνει επιτυχώς τα θηράματα που συχνά κινούνταν μακριά του. Εστίαζε για αρκετή ώρα στο θήραμα και η ανάγκη για προσοχή, τον έκανε να απομονώνει τα υπόλοιπα ερεθίσματα (γι αυτό όπως είπαμε δεν είναι πολυδιεργασιακοί). Γι' αυτό και η όρασή του είναι περισσότερο οξυμένη στις μεγάλες αποστάσεις ενώ και βλέπει λιγότερες αποχρώσεις χρωμάτων, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του από τα χρώματα και το καμουφλάζ.

Στη σύγχρονη όμως ζωή, που ούτε τροφοσυλλέκτες είμαστε, ούτε κυνηγούμε για την ανάγκη τροφής, όλες αυτές οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, προσαρμόζονται στη ζωή μας ως δεξιότητες στην εργασία μας.
... See MoreSee Less

Γιατί η Βιομηχανία, εμπιστεύεται περισσότερο τις γυναίκες στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων;

Τις περισσότερες φορές, στην ποιοτική διαλογή των προϊόντων και ιδιαίτερα των αγροτικών, βλέπουμε γυναίκες να εργάζονται στο να επιλέξουν τα καλύτερα προϊόντα και να εντοπίσουν αυτά που θα πρέπει να απορριφθούν. 

Ακόμα και αν τα ποιοτικά κριτήρια είναι αυστηρά, η αποτελεσματικότητα των γυναικών είναι σαφώς καλύτερη από αυτή των αντρών. Όμως όχι μόνο στην βιομηχανία τροφίμων αλλά και σε επιχειρήσεις όπου η λεπτή όραση είναι κρίσιμη (πχ ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία ωρολογοποιίας), όπου οι γυναίκες κατέχουν τα πρωτεία στην επιλογή των εργοδοτών τους. Γιατί όμως; 

Θα έλεγε κάποιος πως οι γυναίκες είναι περισσότερο επιμελείς. Όμως αυτή δεν ισχύει. Απλά οι γυναίκες απλά «βλέπουν καλύτερα» γιατί επεξεργάζονται τα οπτικά σήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι άντρες. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα δύο φύλα όσον αφορά την επεξεργασία του οπτικού υλικού αποτελούν ουσιαστικά κληρονομιά από το παρελθόν μας. 

Η γυναίκα ως συλλέκτης τροφής έπρεπε να βλέπει καλά κοντά, καθώς αυτό της επέτρεπε να είναι πιο αποτελεσματική. Η περιφερειακή όραση επέτρεπε επίσης να παρακολουθεί καλύτερα τα μικρά της ώστε να τα προστατεύει από τους άγριους εχθρούς. (Αυτός είναι και ο λόγος που είναι πολύδιεργασιακή, δηλαδή μπορεί να παρακολουθεί πολλά πράγματα ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τους άντρες). Έτσι βλέπει πολύ καλύτερα κοντά και με καλύτερη περιφερειακή όραση, καθώς και αντιλαμβάνεται περισσότερες χρωματικές αποχρώσεις. 

Ο άντρας κυνηγός έπρεπε να διακρίνει επιτυχώς τα θηράματα που συχνά κινούνταν μακριά του. Εστίαζε για αρκετή ώρα στο θήραμα και η ανάγκη για προσοχή, τον έκανε να απομονώνει τα υπόλοιπα ερεθίσματα (γι αυτό όπως είπαμε δεν είναι πολυδιεργασιακοί). Γι αυτό και η όρασή του είναι περισσότερο οξυμένη στις μεγάλες αποστάσεις ενώ και βλέπει λιγότερες αποχρώσεις χρωμάτων, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του από τα χρώματα και το καμουφλάζ.

Στη σύγχρονη όμως ζωή, που ούτε τροφοσυλλέκτες είμαστε, ούτε κυνηγούμε για την ανάγκη τροφής, όλες αυτές οι ικανότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, προσαρμόζονται στη ζωή μας ως δεξιότητες στην εργασία μας.

3 months ago

FoodCare AgroData OE

Το τζιτζίκι ζει υπομονετικά μέσα στο χώμα για αρκετά χρόνια περιμένοντας να γίνει τέλειο έντομο. Και όταν το καταφέρνει να φτάσει στην "τραγουδιάρα" ακμαία του μορφή, η μοίρα του επιφυλάσσει κάτι δυσάρεστο. Ζεί πολύ λίγο, μόλις λίγες εβδομάδες και μετά πεθαίνει. Όμως δεν το ξέρει κι έτσι τραγουδάει χαρούμενο μέχρι το τέλος ...

Για όλους μας αυτό το μικρό έντομο αποτελεί παράδειγμα ζωής. Αξίζει να προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο. Άλλωστε ο δρόμος είναι ο σκοπός και η ζωή γεμάτη χαρές και πίκρες.

Καλή ξεκούραση σε όλους μας. Κι αν χρειαστεί αυτόν τον χειμώνα να δώσουμε μια μάχη διαφορετική, τότε με δύναμη και αγάπη θα τα καταφέρουμε.

🏖️🏖️⛱️🌊
... See MoreSee Less

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Η ψηφιακή πλατφόρμα #Agro_Advanced αποτελεί ένα σύγχρονο Γεωτεχνικό toolbox που προσφέρει μοναδικές δυνατότητες τόσο στους Γεωπόνους της πρωτογενούς παραγωγής όσο και στους υπόλοιπους Γεωτεχνικούς στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Με δυνατότητα paperless κάλυψης των απαιτήσεων όλων των #GFSI συστημάτων όπως τα #IFS, #BRC, #GLOBALGAP.

Με απόλυτη και σε επίπεδο αγροτεμαχίου ιχνηλασιμότητα.

Με αγρονομικούς αυτοματισμούς για τη διαχείριση της φυτοπροστασίας και θρέψης, όπως πχ με αξιολογήσεις δεδομένων γεωργίας ακριβείας, πχ εδαφικών διαλυμμάτων, φύλλο διαγνωστικών κλπ

Με εξειδικευμένο Module τόσο για την καταμέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής σε CO2eq όσο και για την πρωτοποριακή διαδικασία ανάπτυξης customized δεικτών μετατροπής ενέργειας που επιμερίζει τις εμπράγματες αναλώσεις ενέργειας σε κάθε φασεολόγιο παραγωγής.

Με το Module #RiskFree_Network, όπου στην έκδοση Level2 (για ειδικούς συνεργάτες) ξεπερνά τις απαιτήσεις του GLOBALG.A.P καθιστώντας το το μοναδικό στη χώρα μας "μη υποκειμενικό" σύστημα RMS για την παρακολούθηση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας παράλληλα στον Γεωπόνο την πρόσβαση στο δίκτυο δίασπασης των φυτοπροστατευτικων προϊόντων ανά διαφορετικό προφίλ εφαρμογής φυτοπροστασίας / προϊόν, που εξασφαλίζει η πλατφόρμα από δεδομένα αναλύσεων ακόμα και από άλλες περιοχές.

Με Interlink (web services) με την ψηφιακή πλατφόρμα της GLOBALG.A.P για αυτόματη επικύρωση των πιστοποιητικών, ακόμα και κατά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να εγγυάται την αυτοματοποιημένη και ορθή σήμανση των πιστοποιημένων και μη προϊόντων. Και σε συνεργασία με το Module #Label_Generator έχουμε απόλυτη οπτική σήμανση (Segregation) που ακολουθεί το προϊόν έως και τη φόρτωση και τιμολόγησή του.

Καθώς και με ένα σωρό άλλα modules που κάνουν τη διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της συσκευασίας, ευκολότερη.

Η φωτογραφία από την εταιρεία #AgroFrut Βασίλης Πανταζής ΑΕ κατά την "on the fly" διαδικασία προσθήκης πεδίων για τον ποιοτικό ελέγχο της πατάτας, σύμφωνα με το UNECE protocol, στα πλαίσια εφαρμογής της αναγνώρισης της εταιρείας ως Εγκεκριμένος Εμπόρος. Η εταιρεία, με επικεφαλής του Τμήματος Ποιότητας τον Γεωπόνο Πανταζή Ανδρέα έχει επενδύσει στην πλήρη έκδοση Ultimate, που περιλαμβάνει όλα τα Modules. Στη φωτογραφία ή Ιωάννα Μάντη και Θοδωρής Μπαλάσκας, γεωπόνοι και άριστοι χειριστές της ψηφιακής πλατφόρμας.
... See MoreSee Less

Η ψηφιακή πλατφόρμα #Agro_Advanced αποτελεί ένα σύγχρονο Γεωτεχνικό toolbox που προσφέρει μοναδικές δυνατότητες τόσο στους Γεωπόνους της πρωτογενούς παραγωγής όσο και στους υπόλοιπους Γεωτεχνικούς στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Με δυνατότητα paperless κάλυψης των απαιτήσεων όλων των #GFSI συστημάτων όπως τα #IFS, #BRC, #GLOBALGAP.

Με απόλυτη και σε επίπεδο αγροτεμαχίου ιχνηλασιμότητα.

Με αγρονομικούς αυτοματισμούς για τη διαχείριση της φυτοπροστασίας και θρέψης, όπως πχ με αξιολογήσεις δεδομένων γεωργίας ακριβείας, πχ εδαφικών διαλυμμάτων, φύλλο διαγνωστικών κλπ

Με εξειδικευμένο Module τόσο για την καταμέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής σε CO2eq όσο και για την πρωτοποριακή διαδικασία ανάπτυξης customized δεικτών μετατροπής ενέργειας που επιμερίζει τις εμπράγματες αναλώσεις ενέργειας σε κάθε φασεολόγιο παραγωγής. 

Με το Module #RiskFree_Network, όπου στην έκδοση Level2 (για ειδικούς συνεργάτες) ξεπερνά τις απαιτήσεις του GLOBALG.A.P καθιστώντας το το μοναδικό στη χώρα μας μη υποκειμενικό σύστημα RMS για την παρακολούθηση των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας παράλληλα στον Γεωπόνο την πρόσβαση στο δίκτυο δίασπασης των φυτοπροστατευτικων προϊόντων ανά διαφορετικό προφίλ εφαρμογής φυτοπροστασίας / προϊόν, που εξασφαλίζει η πλατφόρμα από δεδομένα αναλύσεων ακόμα και από άλλες περιοχές. 

Με Interlink (web services) με την ψηφιακή πλατφόρμα της GLOBALG.A.P για αυτόματη επικύρωση των πιστοποιητικών, ακόμα και κατά την παραλαβή του προϊόντος, ώστε να εγγυάται την αυτοματοποιημένη και ορθή σήμανση των πιστοποιημένων και μη προϊόντων. Και σε συνεργασία με το Module #Label_Generator έχουμε απόλυτη οπτική σήμανση (Segregation) που ακολουθεί το προϊόν έως και τη φόρτωση και τιμολόγησή του. 

Καθώς και με ένα σωρό άλλα modules που κάνουν τη διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της συσκευασίας, ευκολότερη.

Η φωτογραφία από την εταιρεία #AgroFrut Βασίλης Πανταζής ΑΕ κατά την on the fly διαδικασία προσθήκης πεδίων για τον ποιοτικό  ελέγχο της πατάτας, σύμφωνα με το UNECE protocol, στα πλαίσια εφαρμογής της αναγνώρισης της εταιρείας ως  Εγκεκριμένος Εμπόρος. Η εταιρεία, με επικεφαλής του Τμήματος Ποιότητας τον Γεωπόνο Πανταζή Ανδρέα έχει επενδύσει στην πλήρη έκδοση Ultimate, που περιλαμβάνει όλα τα Modules. Στη φωτογραφία ή Ιωάννα Μάντη και Θοδωρής Μπαλάσκας, γεωπόνοι και άριστοι χειριστές της ψηφιακής πλατφόρμας.

Comment on Facebook

Interesting read! Can we discuss more about your AgTECH & FoodTECH venture?

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Αγροτική συνεργατικότητα.

Πολλές αναφορές γίνονται τελευταία για την αναγκαιότητα της αγροτικής συνεργάτικότητας. Και πλέον η ανάγκη αυτή είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί μόνο έτσι μπορεί ο μικρός παραγωγός να αποκτήσει το "κρίσιμο μέγεθος" ώστε να γίνει υπολογίσιμος και να βρεθεί στις αγορές, αλλά και για να αναπτύξει "οικονομία κλίμακας" ώστε να μειώσει σημαντικά τα κοστολόγια. Με 10 και 50 και 200 στρέμματα, δεν υπάρχει αγορά να σε υπολογίζει. Πχ με 2000 όμως ναι.

Δυστυχώς το αμαρτωλό παρελθόν της πολιτικόποίησης των Συνεταιρισμών μας κάνει δικαιολογημένα τους παραγωγούς διστακτικούς.

Ας ομονοήσουμε όμως όλοι μας απέναντι στα πετυχημένα σχήματα αγροτικής συνεργάτικότητας που έχουμε δίπλα μας. Πρώτα η ΥΡΜΙΝΗ, μετά η ΗΛΙΔΑ καθώς και άρκετοι άλλοι μικροί σε μέλη Αγροτικοί Συνεταιριαμοί, που αναγνωρίστηκαν και ως Οργανώσεις Παραγωγών.

Άλλωστε αρκούν μόλις 20 ΑΦΜ για τον σκοπό της σύστασης ενός ΑΣ και της αναγνώρισής του ως Οργάνωσης Παραγωγών, ώστε να συμμετέχει σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα, όπως πχ για την υλοποίηση ενός Συσκευαστηρίου ή για καλλιεργητικά προγράμματα όπως αρδευτικά, φυτά για πολυετή, πλαστικά κλπ

Με τη σύμπνοια, τον έλεγχο της μεγάλης πλέον παραγωγής και τον κοινό προγραμματισμό της καλλιέργειας που επιδοτείται σε πολλές παραμέτρους του κατά 50 % από την ΕΕ (επιχειρησιακό πρόγραμμα), οι παραγωγοί αυτοί έγιναν ανταγωνιστικοί.

Στην #FoodCare στηρίζουμε την Αγροτική Συνεργατικότητα και διατηρούμε εξειδικευμένο Τμήμα για τη σύσταση νέων Α. Σ., για την αναγνώρισή τους ως Οργανώσεις Παραγωγών καθώς και για την υποβολή και παρακολούθηση των Επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
... See MoreSee Less

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Για εμάς η Φάρμα Αχαΐας Δρακόπουλος είναι πολύ ιδιαίτερη. Όχι μόνο για τα εξαιρετικά Αχαϊκά κηπευτικά που παράγει και συσκευάζει, αλλά και γιατί ήδη από το 2005 αποτέλεσε την πρώτη επιχείρηση που εγκατέστησε και χρησιμοποίησε τη δική μας πλατφόρμα, το #agro_advanced, για την παρακολούθηση των εισρροών των αγροτεμαχίων αλλά και για την ιχνηλασιμότητα.

Απο το 2005 (!!) ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, όταν ακόμα δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι ούτε καν το είναι αυτό.

Πάνω στις παρατηρήσεις του Γιώργου Δρακόπουλου χτίστηκε η πρώτη έκδοση.

Έχουμε επομένως σημαντική υποχρέωση. Ευχαριστούμε!!!
... See MoreSee Less

Για εμάς η Φάρμα Αχαΐας Δρακόπουλος είναι πολύ ιδιαίτερη. Όχι μόνο για τα εξαιρετικά Αχαϊκά κηπευτικά που παράγει και συσκευάζει, αλλά και γιατί ήδη από το 2005 αποτέλεσε την πρώτη επιχείρηση που εγκατέστησε και χρησιμοποίησε τη δική μας πλατφόρμα, το #Agro_Advanced, για την παρακολούθηση των εισρροών των αγροτεμαχίων αλλά και για την ιχνηλασιμότητα.

Απο το 2005 (!!) ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, όταν ακόμα δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι ούτε καν το είναι αυτό.

Πάνω στις παρατηρήσεις του Γιώργου Δρακόπουλου χτίστηκε η πρώτη έκδοση.

Έχουμε επομένως σημαντική υποχρέωση. Ευχαριστούμε!!!

Comment on Facebook

Μπράβο στο Γιώργος Δρακόπουλος μπράβο και σε σας για την έκδοση που έχετε χτίσει..

Θοδωρή σας χρωστάω πολλά!!! Είμαι τυχερός που εσύ και ο Δημήτρης είστε φίλοι μου!!! Σας ευχαριστώ!!!

Μπράβο σε όλη την ομάδα της Φάρμα Αχαΐας Δρακόπουλος για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε.

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν ήδη 3 φορές για την σύγχρονη μάστιγα της ασθένειας των νεαρών αμπελώνων, που ονομάζεται ασθένεια του Petri ή ίσκα των νεαρών αμπελώνων.

Αν είσαι αμπελουργός, μήπως έχεις παρατηρήσει:

1. Στα νεαρά φυτά αμπέλου, που φύτεψες πριν λίγες ημέρες ή εβδομάδες, να παρουσιάζεται εντονότατη ανομοιομορφία στην ανάπτυξή τους, όπου κάποια ξεκίνησαν "κι έδωσαν" λίγα φύλλα όμως δεν αναπτύχθηκαν ποτέ παραπάνω, ενώ ταυτόχρονα κάποια άλλα αναπτύσσονται κανονικά;

ή/και

2. Τα φυτά που φύτεψες να αναπτύσσονται κανονικά, στην πρώτη τους χρονιά όμως με την πρώτη απότομη ζέστη πολλά από αυτά να νεκρώνονται ακαριαία, (φαινόμενο αποπληξίας);

ή/και

3. Όσα αναπτύχθηκαν κανονικά την πρώτη χρονιά (γιατί όσα δεν αναπτύχθηκαν ξαναπλήρωσες για να τα αντικαταστήσεις), εκείνα λοιπόν που αναπτύχθηκαν καλώς την πρώτη χρονιά, να τα βλέπεις τη δεύτερη χρονιά να παρουσιάζουν, με το πρώτο τους φορτίο, απότομη και βίαιη ξήρανση (φαινόμενο αποπληξίας);

Έχοντας εμπειρία από το 2002, όταν και πρωτο-παρατηρήσαμε στην ασθένεια σε νεαρά φυτά οιναμπέλου, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει καθολικό, αποτελεί πλέον μάστιγα και αφορά πολλά φυτώρια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή τα μέσα που διαθέτει. Γιατί το πρόβλημα στο οποίο αναφερόμαστε, αν και οι μύκητες που το προκαλούν όπως οι Phaeomoniella chlamydospora και Phaeoacremonium spp υπάρχουν και αλλού στη φύση, ΔΥΣΤΥΧΩΣ το πρόβλημα ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει άλλωστε την καταστροφή που υπέστησαν οι παραγωγοί της Κορινθιακής Σταφίδας στην Ηλεία, όταν με τα προγράμματα αναμπέλωσης ξεκίνησαν τις αντικαταστάσεις τα τελευταία χρόνια, που οδήγησαν πολλές εκμεταλλεύσεις στην καταστροφή.
Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως τα μολυσμένα πρέμνα με Petri, ακόμα κι αν ξεπεράσουν το πρόβλημα (κάποια αγγεία παραμένουν καθαρά και τα φυτά προχωρούν), στην πράξη έχουμε εγκαταστήσει πρόδρομους μύκητες που συμμετέχουν στο σύμπλοκο της κανονικής Ίσκας, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την πιθανότητα τα πρέμνα αυτά να είναι ισκοφόρα στο μέλλον …

Αν είστε παραγωγός και πρόκειται να εγκαταστήσετε ή έχετε εγκαταστήσει νεαρό αμπελώνα, παρακαλούμε στείλτε email στο info@foodcare.gr ώστε να λάβετε συνοπτικές οδηγίες για τη διαχείριση του προβλήματος. Διαχείριση που δεν σχετίζεται με εξειδικευμένα σκευάσματα συγκεκριμένης εταιρείας και δεν αποτελούν φυτοφάρμακα.

Εδώ οι 3 παλαιότερες αναρτήσεις μας:

2014: www.facebook.com/FoodCareAgroData/photos/a.316832601709334/710805815645342

2015:
www.facebook.com/FoodCareAgroData/posts/909636285762293

2019:
www.facebook.com/FoodCareAgroData/posts/2418861691506404
... See MoreSee Less

Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν ήδη 3 φορές για την σύγχρονη μάστιγα της ασθένειας των νεαρών αμπελώνων, που ονομάζεται ασθένεια του Petri ή ίσκα των νεαρών αμπελώνων.

Αν είσαι αμπελουργός, μήπως έχεις παρατηρήσει:

1. Στα νεαρά φυτά αμπέλου, που φύτεψες πριν λίγες ημέρες ή εβδομάδες, να παρουσιάζεται εντονότατη ανομοιομορφία στην ανάπτυξή τους, όπου κάποια ξεκίνησαν κι έδωσαν λίγα φύλλα όμως δεν αναπτύχθηκαν ποτέ παραπάνω, ενώ ταυτόχρονα κάποια άλλα αναπτύσσονται κανονικά;

ή/και

2. Τα φυτά που φύτεψες να αναπτύσσονται κανονικά, στην πρώτη τους χρονιά όμως με την πρώτη απότομη ζέστη πολλά από αυτά να νεκρώνονται ακαριαία, (φαινόμενο αποπληξίας);

ή/και

3. Όσα αναπτύχθηκαν κανονικά την πρώτη χρονιά (γιατί όσα δεν αναπτύχθηκαν ξαναπλήρωσες για να τα αντικαταστήσεις), εκείνα λοιπόν που αναπτύχθηκαν καλώς την πρώτη χρονιά, να τα βλέπεις τη δεύτερη χρονιά να παρουσιάζουν, με το πρώτο τους φορτίο, απότομη και βίαιη ξήρανση (φαινόμενο αποπληξίας);

Έχοντας εμπειρία από το 2002, όταν και πρωτο-παρατηρήσαμε στην ασθένεια σε νεαρά φυτά οιναμπέλου, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που τείνει να γίνει καθολικό, αποτελεί πλέον μάστιγα και αφορά πολλά φυτώρια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή τα μέσα που διαθέτει. Γιατί το πρόβλημα στο οποίο αναφερόμαστε, αν και οι μύκητες που το προκαλούν όπως οι Phaeomoniella chlamydospora και Phaeoacremonium spp υπάρχουν και αλλού στη φύση, ΔΥΣΤΥΧΩΣ το πρόβλημα ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει άλλωστε την καταστροφή που υπέστησαν οι παραγωγοί της Κορινθιακής Σταφίδας στην Ηλεία, όταν με τα προγράμματα αναμπέλωσης ξεκίνησαν τις αντικαταστάσεις τα τελευταία χρόνια, που οδήγησαν πολλές εκμεταλλεύσεις στην καταστροφή.
Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως τα μολυσμένα πρέμνα με Petri, ακόμα κι αν ξεπεράσουν το πρόβλημα (κάποια αγγεία παραμένουν καθαρά και τα φυτά προχωρούν), στην πράξη έχουμε εγκαταστήσει πρόδρομους μύκητες που συμμετέχουν στο σύμπλοκο της κανονικής Ίσκας, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την πιθανότητα τα πρέμνα αυτά να είναι ισκοφόρα στο μέλλον …

Αν είστε παραγωγός και πρόκειται να εγκαταστήσετε ή έχετε εγκαταστήσει νεαρό αμπελώνα, παρακαλούμε στείλτε email στο info@foodcare.gr ώστε να λάβετε συνοπτικές οδηγίες για τη διαχείριση του προβλήματος. Διαχείριση που δεν σχετίζεται με εξειδικευμένα σκευάσματα συγκεκριμένης εταιρείας και δεν αποτελούν φυτοφάρμακα.

Εδώ οι 3 παλαιότερες αναρτήσεις μας:

2014: https://www.facebook.com/FoodCareAgroData/photos/a.316832601709334/710805815645342

2015:
https://www.facebook.com/FoodCareAgroData/posts/909636285762293

2019:
https://www.facebook.com/FoodCareAgroData/posts/2418861691506404

Comment on Facebook

μα καλά, δεν είναι από φόμοψη η αποπληξία όπως ισχυρίζονται ορισμένοι ειδικοί φυτωριούχοι;

απο τότε που έφυγε ο Σπύρος μαυραγανης τελείωσαν ολα και δεν άλλαξαν ποτε οι μητρικές,φυτείες και δεν προχώρησε η έρευνα για τις ασθένειες του πετρι.τωρα οτι μαζέψει ο κάθε εργάτης το καρφώνει στην γη.θα μας βλέπει ο κ.Σπυρος απο ψηλα και θα νευριαζει

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Η οικογένεια του Γιάννη Κατσέλη είναι απόλυτα εξειδικευμένη στο καρότο. Ο Γιάννης και η οικογένειά του καλλιεργούν 2.000 στρέμματα στο Νεοχωράκι Βοιωτίας, με σύγχρονες Γεωτεχνικές μεθόδους μειωμένων εισροών που οδηγούν σε ένα από τα ασφαλέστερα αγροτικά προϊόντα διαχρονικά που έχουμε διαχειριστεί.

Και τολμούμε να το πούμε αυτό Δημόσια, χάρη στις πάμπολλες εργαστηριακές αναλύσεις που έχουμε διενεργήσει, τόσο για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, όσο και για μικρόβιολογικές επιμολύνσεις.

Η οικογένεια, διαθέτει σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας δίπλα από τα χωράφια όπου καλλιεργεί, που περιλαμβάνουν διαλογητήριο, πλυντήριο, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό συσκευασίας κλπ. Έτσι τα προϊόντα της οικογένειας διατηρούν τη φρεσκάδα τους, πριν φτάσουν στα Ελληνικά και ξένα Super Markets.

Για την Οικογένεια Κατσέλης έχουμε αναλάβει όλο το πλάνο σχεδιασμού και διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, που περιλαμβάνει και τις πιστοποιήσεις κατά IFS Food και GLOBALG.A.P + GRASP
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Νερό από το Ασωπό περνετε;;

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Τον Απρίλιο του 2018, δεχτήκαμε την ευχάριστη τηλεφωνική πρόσκληση από τον Βασίλη Πανταζή, να αναλάβουμε την AGROFRUT στη συμβουλευτική υποστήριξη του προτύπου GLOBALG.A.P IFS F&V + GRASP καθώς και να προωθήσουμε την τεχνική αναβάθμιση των συστημάτων IFS Food, BRC Food και ISO 22000 που ήδη διατηρούσε.

Για εμάς αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, γιατί ανέκαθεν θεωρούσαμε την AGROFRUT πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα στην περιοχή μας, με τεράστιο εξαγωγικό δυναμικό σε πορτοκάλι και καρπούζι και παράλληλα με μεγάλη κοινωνική διάχυση στον αγροτικό και αστικό ιστό όλης της Ηλείας εξαιτίας των 100ντάδων θέσεων εργασίας που προσφέρει.

Έτσι αναλάβαμε το πολλαπλό αυτό έργο και προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων και στην απόλυτη ψηφιοποίησή τους, μέσα από Modules που αναπτύξαμε ειδικά για την #AGROFRUT στο λογισμικό #AGRO_ADVANCED, μειώνοντας κατά τουλάχιστον 50 % την ανάγκη ανθρωπίνων πόρων για τη συντήρησή τους, διατηρώντας παράλληλα ισχυρότατη ιχνηλασιμότητα που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του ΔΙΕΠΠΥ Α2/718, των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασφάλειας τροφίμων καθώς και των διαδικασιών του «Εγκεκριμένου Εμπόρου».

Την αναβάθμιση αυτή συνεπικούρησε το Γεωτεχνικό Τμήμα της εταιρείας και συνέβαλε τα μέγιστα. Με επικεφαλής τον Πανταζή Ανδρέα και τους νεότερους Γεωπόνους, Ιωάννα Μάντη και Θοδωρή Μπαλάσκα, καταφέραμε να πετύχουμε από τα μεγαλύτερα Scores στο δύσκολο πρότυπο BRC Food της περιοχής μας σε Scopes, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν τη διαχείριση των Post Harvest εφαρμογών φυτοπροστασίας και την In-House διοίκηση παραγωγής για πρόληψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης σημαντικών αλλεργιογόνων όπως το κελυφωτό φιστίκι (Pistacia vera) κλπ.

Παράλληλα επανατεκμηριώσαμε στον βέλτιστο βαθμό και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας, όπως τα αποξηραμένα σύκα και τα κελυφωτά φιστίκια.

Από το 2018 που συνεργαστήκαμε, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο το εξαγωγικό της δυναμικό (σχεδόν το διπλασίασε), υλοποιώντας ταυτόχρονα επενδύσεις στην παραγωγική της δομή, όπως νέες γραμμές συσκευασίας, αυτοματοποιημένο ανιχνευτή X -Ray, ψηφιακά δοσιμετρικά Drenchers, ψηφιακές δοσιμετρικές αντλίες στον εξοπλισμό των εσπεριδοειδών και πολλά άλλα που δεν χωρούν σε αυτή τη σελίδα και που έκαναν την παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων κυριολεκτικά παιχνίδι …

Όμως η #AGROFRUT δεν έμεινε μόνο στα τυπικά. Προκειμένου να βοηθήσει το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής, τόσο ο κος Βασίλης όσο και η κα Τζίνα, έπεισαν τους παραγωγούς να ιδρύσουν δικό τους αυτοδιοίκητο Αγροτικό Συνεταιρισμό. Τον Α.Σ. Τερψιχόρη, στον οποίο συμμετέχουν ορισμένοι από τους σημαντικότερους παραγωγούς Καρπουζιού και Εσπεριδοειδών του Νομού και ήδη με την #FoodCare τρέχουμε το πρώτο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναμένουμε με το νέο έτος 2021 να μειώσει το κόστος της παραγωγής, σε πολλές της παραμέτρους, κατά 50 %.
Ευχαριστούμε την Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρεία για την εμπιστοσύνη τους
... See MoreSee Less

Τον Απρίλιο του 2018, δεχτήκαμε την ευχάριστη τηλεφωνική πρόσκληση από τον Βασίλη Πανταζή, να αναλάβουμε την AGROFRUT στη συμβουλευτική υποστήριξη του προτύπου GLOBALG.A.P IFS F&V + GRASP καθώς και να προωθήσουμε την τεχνική αναβάθμιση των συστημάτων IFS Food, BRC Food και ISO 22000 που ήδη διατηρούσε.

Για εμάς αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, γιατί ανέκαθεν θεωρούσαμε την AGROFRUT πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα στην περιοχή μας, με τεράστιο εξαγωγικό δυναμικό σε πορτοκάλι και καρπούζι και παράλληλα με μεγάλη κοινωνική διάχυση στον αγροτικό και αστικό ιστό όλης της Ηλείας εξαιτίας των 100ντάδων θέσεων εργασίας που προσφέρει.

Έτσι αναλάβαμε το πολλαπλό αυτό έργο και προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων και στην απόλυτη ψηφιοποίησή τους, μέσα από Modules που αναπτύξαμε ειδικά για την #AGROFRUT στο λογισμικό #AGRO_ADVANCED, μειώνοντας κατά τουλάχιστον 50 % την ανάγκη ανθρωπίνων πόρων για τη συντήρησή τους, διατηρώντας παράλληλα ισχυρότατη ιχνηλασιμότητα που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του ΔΙΕΠΠΥ Α2/718, των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασφάλειας τροφίμων καθώς και των διαδικασιών του «Εγκεκριμένου Εμπόρου».

Την αναβάθμιση αυτή συνεπικούρησε το Γεωτεχνικό Τμήμα της εταιρείας και συνέβαλε τα μέγιστα. Με επικεφαλής τον Πανταζή Ανδρέα και τους νεότερους Γεωπόνους, Ιωάννα Μάντη και Θοδωρή Μπαλάσκα, καταφέραμε να πετύχουμε από τα μεγαλύτερα Scores στο δύσκολο πρότυπο BRC Food της περιοχής μας σε Scopes, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν τη διαχείριση των Post Harvest εφαρμογών φυτοπροστασίας και την In-House διοίκηση παραγωγής για πρόληψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης σημαντικών αλλεργιογόνων όπως το κελυφωτό φιστίκι (Pistacia vera) κλπ.

Παράλληλα επανατεκμηριώσαμε στον βέλτιστο βαθμό και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας, όπως τα αποξηραμένα σύκα και τα κελυφωτά φιστίκια. 

Από το 2018 που συνεργαστήκαμε, η εταιρεία έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο το εξαγωγικό της δυναμικό (σχεδόν το διπλασίασε), υλοποιώντας ταυτόχρονα επενδύσεις στην παραγωγική της δομή, όπως νέες γραμμές συσκευασίας, αυτοματοποιημένο ανιχνευτή X -Ray, ψηφιακά δοσιμετρικά Drenchers, ψηφιακές δοσιμετρικές αντλίες στον εξοπλισμό των εσπεριδοειδών και πολλά άλλα που δεν χωρούν σε αυτή τη σελίδα και που έκαναν την παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων κυριολεκτικά παιχνίδι …

Όμως η #AGROFRUT δεν έμεινε μόνο στα τυπικά. Προκειμένου να βοηθήσει το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής, τόσο ο κος Βασίλης όσο και η κα Τζίνα, έπεισαν τους παραγωγούς να ιδρύσουν δικό τους αυτοδιοίκητο Αγροτικό Συνεταιρισμό. Τον Α.Σ. Τερψιχόρη, στον οποίο συμμετέχουν ορισμένοι από τους σημαντικότερους παραγωγούς Καρπουζιού και Εσπεριδοειδών του Νομού και ήδη με την #FoodCare τρέχουμε το πρώτο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που αναμένουμε με το νέο έτος 2021 να μειώσει το κόστος της παραγωγής, σε πολλές της παραμέτρους, κατά 50 %.
Ευχαριστούμε την Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρεία για την εμπιστοσύνη τους

Comment on Facebook

Δημητρα είσαι συνταξιουχος ??

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Το καρκινογόνο ακρυλαμίδιο στα “ξεροψημένα” ...

Το ακρυλαµίδιο είναι µία χηµική ένωση που παράγεται στα τρόφιµα µε φυσικό τρόπο κατά το µαγείρεµα σε υψηλή θερµοκρασία, π.χ. ψήσιµο σε φούρνο ή σχάρα ή τηγάνισµα. Για την παραγωγή ακρυλαμιδίου, φαίνεται να είναι υπεύθυνο το αμινοξύ ασπαραγίνη, το οποίο σχηματίζεται κατά την αντίδραση Maillard, γνωστή ως ενζυμική αμαύρωση. Είναι μια σειρά αντιδράσεων παρουσία θερμότητας που οδηγεί σε αμαύρωση του τροφίμου λόγω της αντίδρασης ενός αμινοξέος με ένα σάκχαρο, προσδίδοντάς του ιδιαίτερη γεύση ή άρωμα. Έχει διαπιστωθεί ότι σχηματίζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 120 ο C, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για τον σχηματισμό του είναι η θερμοκρασία, η διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας του τροφίμου, και η σύσταση των πρώτων υλών.

Το ακρυλαµίδιο µπορεί να προκαλέσει καρκίνο στα ζώα και σύµφωνα µε τους ειδικούς, πιθανώς και στους ανθρώπους. Αν και το ακρυλαµίδιο αποτελεί µέρος της διατροφής µας από την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να µαγειρεύει τα τρόφιµα, οι ειδικοί ανά τον κόσµο συνιστούν, λόγω της ανησυχίας που προκύπτει για την ασφάλεια µας, να µειώσουµε το επίπεδο ακρυλαµιδίου που περιέχεται στα τρόφιµα.

Το ακρυλαµίδιο περιέχεται σε µεγάλη ποικιλία τροφίµων, όπως αυτών που παρασκευάζονται στη βιοµηχανία, στον τοµέα της εστίασης ή στα σπίτια µας.Περιέχεται σε βασικά είδη διατροφής, όπως στο ψωµί, στις πατάτες καθώς και σε ορισµένα προϊόντα όπως πατατάκια (τσιπς), µπισκότα και καφέ.

Η Ευρωπαίκή Ένωση, πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2158, θέσπισε επίσημα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. Ο Κανονισμός αφορά τα εξής τρόφιμα:

α) τηγανητές πατάτες, άλλα τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε φριτέζα) προϊόντα και πατατάκια κομμένα σε φέτες από φρέσκιες πατάτες·

β) πατατάκια, πρόχειρα φαγητά, κράκερς και άλλα προϊόντα πατάτας από ζύμη πατάτας·

γ) ψωμί·

δ) δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού βρώμης)·

ε) εκλεκτά αρτοσκευάσματα: μπισκότα, βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, scones, χωνάκια, γκοφρέτες, τηγανίτες και ψωμί πιπερόριζας, καθώς και κράκερς, ψωμί τύπου φρυγανιάς και υποκατάστατα ψωμιού. Στην εν λόγω κατηγορία ως κράκερ νοείται το ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με βάση το αλεύρι δημητριακών)·

στ) καφές:
i) καβουρδισμένος καφές·
ii) στιγμιαίος (διαλυτός) καφές·
ζ) υποκατάστατα καφέ·

η) παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ).

Πατάτες: Με ποιο τρόπο σχηµατίζεται

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται µέσω της αντίδρασης της ασπαραγίνης µε τα ανάγοντα σάκχαρα (και τα δύο βρίσκονται ως φυσικά συστατικά στις πατάτες).

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται σε θερµοκρασίες άνω των 120°C

• Η ποσότητα του ακρυλαµιδίου που σχηµατίζεται εξαρτάται από:
- τη θερµοκρασία
- το χρόνο τηγανίσµατος
- την ποσότητα ασπαραγίνης και αναγόντων σακχάρων στην πατάτα

Μέθοδοι που µπορείτε να δοκιµάσετε

• Ρυθµίστε τη θερµοκρασία και το χρόνο τηγανίσµατος. Μην ξεπερνάτε τους 120°C

• Στοχεύστε σε πιο ανοιχτό χρυσαφένιο χρώµα κατά το τηγάνισµα

Γενικά αποφύγετε τα καλοτηγανισμένα, τα ξεροψημένα και οτιδήποτε είναι υπερβολικό …
... See MoreSee Less

Το καρκινογόνο ακρυλαμίδιο στα “ξεροψημένα” ...

Το ακρυλαµίδιο είναι µία χηµική ένωση που παράγεται στα τρόφιµα µε φυσικό τρόπο κατά το µαγείρεµα σε υψηλή θερµοκρασία, π.χ. ψήσιµο σε φούρνο ή σχάρα ή τηγάνισµα. Για την παραγωγή ακρυλαμιδίου, φαίνεται να είναι υπεύθυνο το αμινοξύ ασπαραγίνη, το οποίο σχηματίζεται κατά την αντίδραση Maillard, γνωστή ως ενζυμική αμαύρωση. Είναι μια σειρά αντιδράσεων παρουσία θερμότητας που οδηγεί σε αμαύρωση του τροφίμου λόγω της αντίδρασης ενός αμινοξέος με ένα σάκχαρο, προσδίδοντάς του ιδιαίτερη γεύση ή άρωμα. Έχει διαπιστωθεί ότι σχηματίζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 120 ο C, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για τον σχηματισμό του είναι η θερμοκρασία, η διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας του τροφίμου, και η σύσταση των πρώτων υλών. 

Το ακρυλαµίδιο µπορεί να προκαλέσει καρκίνο στα ζώα και σύµφωνα µε τους ειδικούς, πιθανώς και στους ανθρώπους. Αν και το ακρυλαµίδιο αποτελεί µέρος της διατροφής µας από την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να µαγειρεύει τα τρόφιµα, οι ειδικοί ανά τον κόσµο συνιστούν, λόγω της ανησυχίας που προκύπτει για την ασφάλεια µας, να µειώσουµε το επίπεδο ακρυλαµιδίου που περιέχεται στα τρόφιµα. 

Το ακρυλαµίδιο περιέχεται σε µεγάλη ποικιλία τροφίµων, όπως αυτών που παρασκευάζονται στη βιοµηχανία, στον τοµέα της εστίασης ή στα σπίτια µας.Περιέχεται σε βασικά είδη διατροφής, όπως στο ψωµί, στις πατάτες καθώς και σε ορισµένα προϊόντα όπως πατατάκια (τσιπς), µπισκότα και καφέ.

Η Ευρωπαίκή Ένωση, πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2158, θέσπισε επίσημα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. Ο Κανονισμός αφορά τα εξής τρόφιμα:

α)  τηγανητές πατάτες, άλλα τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε φριτέζα) προϊόντα και πατατάκια κομμένα σε φέτες από φρέσκιες πατάτες·

β) πατατάκια, πρόχειρα φαγητά, κράκερς και άλλα προϊόντα πατάτας από ζύμη πατάτας·

γ) ψωμί·

δ) δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού βρώμης)·

ε) εκλεκτά αρτοσκευάσματα: μπισκότα, βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, scones, χωνάκια, γκοφρέτες, τηγανίτες και ψωμί πιπερόριζας, καθώς και κράκερς, ψωμί τύπου φρυγανιάς και υποκατάστατα ψωμιού. Στην εν λόγω κατηγορία ως κράκερ νοείται το ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με βάση το αλεύρι δημητριακών)·

στ) καφές:
i) καβουρδισμένος καφές·
ii) στιγμιαίος (διαλυτός) καφές·
ζ) υποκατάστατα καφέ·

η) παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ).

Πατάτες: Με ποιο τρόπο σχηµατίζεται

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται µέσω της αντίδρασης της ασπαραγίνης µε τα ανάγοντα σάκχαρα (και τα δύο βρίσκονται ως φυσικά συστατικά στις πατάτες).

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται σε θερµοκρασίες άνω των 120°C

• Η ποσότητα του ακρυλαµιδίου που σχηµατίζεται εξαρτάται από:
- τη θερµοκρασία
- το χρόνο τηγανίσµατος
- την ποσότητα ασπαραγίνης και αναγόντων σακχάρων στην πατάτα

Μέθοδοι που µπορείτε να δοκιµάσετε

• Ρυθµίστε τη θερµοκρασία και το χρόνο τηγανίσµατος. Μην ξεπερνάτε τους 120°C

• Στοχεύστε σε πιο ανοιχτό χρυσαφένιο χρώµα κατά το τηγάνισµα

Γενικά αποφύγετε τα καλοτηγανισμένα, τα ξεροψημένα και οτιδήποτε είναι υπερβολικό …

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Το καρκινογόνο ακρυλαμίδιο στα “ξεροψημένα” ...Ακρυλαµίδιο

Το ακρυλαµίδιο είναι µία χηµική ένωση που παράγεται στα τρόφιµα µε φυσικό τρόπο κατά το µαγείρεµα σε υψηλή θερµοκρασία, π.χ. ψήσιµο σε φούρνο ή σχάρα ή τηγάνισµα. Για την παραγωγή ακρυλαμιδίου, φαίνεται να είναι υπεύθυνο το αμινοξύ ασπαραγίνη, το οποίο σχηματίζεται κατά την αντίδραση Maillard, γνωστή ως ενζυμική αμαύρωση. Είναι μια σειρά αντιδράσεων παρουσία θερμότητας που οδηγεί σε αμαύρωση του τροφίμου λόγω της αντίδρασης ενός αμινοξέος με ένα σάκχαρο, προσδίδοντάς του ιδιαίτερη γεύση ή άρωμα. Έχει διαπιστωθεί ότι σχηματίζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 120 ο C, ενώ καθοριστικοί παράγοντες για τον σχηματισμό του είναι η θερμοκρασία, η διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας του τροφίμου, και η σύσταση των πρώτων υλών.

Το ακρυλαµίδιο µπορεί να προκαλέσει καρκίνο στα ζώα και σύµφωνα µε τους ειδικούς, πιθανώς και στους ανθρώπους. Αν και το ακρυλαµίδιο αποτελεί µέρος της διατροφής µας από την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να µαγειρεύει τα τρόφιµα, οι ειδικοί ανά τον κόσµο συνιστούν, λόγω της ανησυχίας που προκύπτει για την ασφάλεια µας, να µειώσουµε το επίπεδο ακρυλαµιδίου που περιέχεται στα τρόφιµα. Το ακρυλαµίδιο περιέχεται σε µεγάλη ποικιλία τροφίµων, όπως αυτών που παρασκευάζονται στη βιοµηχανία, στον τοµέα της εστίασης ή στα σπίτια µας.Περιέχεται σε βασικά είδη διατροφής, όπως στο ψωµί, στις πατάτες καθώς και σε ορισµένα προϊόντα όπως πατατάκια (τσιπς), µπισκότα και καφέ.

Η Ευρωπαίκή Ένωση, πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2158, θέσπισε επίσημα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. Ο Κανονισμός αφορά τα εξής τρόφιμα:

α) τηγανητές πατάτες, άλλα τεμαχισμένα (τηγανισμένα σε φριτέζα) προϊόντα και πατατάκια κομμένα σε φέτες από φρέσκιες πατάτες·

β) πατατάκια, πρόχειρα φαγητά, κράκερς και άλλα προϊόντα πατάτας από ζύμη πατάτας·

γ) ψωμί·

δ) δημητριακά προγεύματος (εξαιρουμένου του χυλού βρώμης)·

ε) εκλεκτά αρτοσκευάσματα: μπισκότα, βουτήματα, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, scones, χωνάκια, γκοφρέτες, τηγανίτες και ψωμί πιπερόριζας, καθώς και κράκερς, ψωμί τύπου φρυγανιάς και υποκατάστατα ψωμιού. Στην εν λόγω κατηγορία ως κράκερ νοείται το ξηρό μπισκότο (ένα ψημένο προϊόν με βάση το αλεύρι δημητριακών)·

στ) καφές:

i) καβουρδισμένος καφές·

ii) στιγμιαίος (διαλυτός) καφές·

ζ) υποκατάστατα καφέ·

η) παιδικές τροφές και μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ).

Πατάτες: Με ποιο τρόπο σχηµατίζεται

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται µέσω της αντίδρασης της ασπαραγίνης µε τα ανάγοντα σάκχαρα (και τα δύο βρίσκονται ως φυσικά συστατικά στις πατάτες).

• Το ακρυλαµίδιο σχηµατίζεται σε θερµοκρασίες άνω των 120°C

• Η ποσότητα του ακρυλαµιδίου που σχηµατίζεται εξαρτάται από:

- τη θερµοκρασία

- το χρόνο τηγανίσµατος

- την ποσότητα ασπαραγίνης και αναγόντων σακχάρων στην πατάτα

Μέθοδοι που µπορείτε να δοκιµάσετε

• Ρυθµίστε τη θερµοκρασία και το χρόνο τηγανίσµατος. Μην ξεπερνάτε τους 120°C

• Στοχεύστε σε πιο ανοιχτό χρυσαφένιο χρώµα κατά το τηγάνισµα

Γενικά αποφύγετε τα καλοτηγανισμένα, τα ξεροψημένα και οτιδήποτε είναι υπερβολικό …
... See MoreSee Less

Το καρκινογόνο ακρυλαμίδιο στα “ξεροψημένα” ...

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Η Ilis Quality Foods SA της οικογένειας Παρασκευόπουλου, ιδρύθηκε το 1973 από τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο, όπου στη συνέχεια τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του, Νικόλαος, Αντώνιος και Παναγιώτης.

Η οικογενειακή αυτή εταιρεία, με έδρα το Χάβαρι Ηλείας, κατάφερε να εκτινάξει τα μεγέθη της τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας μία από τις αξιολογότερες οικονομικές οντότητες της περιοχής μας. Επενδύοντας αποκλειστικά στην εξωτερίκευση και τις εξαγωγές, η Ilis έχει επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων, πλην των ήδη εδραιωμένων Low Acid πίκλας και πιπεριάς τουρσί, σε βιολογικά προϊόντα ελιάς υψηλής αλλά και χαμηλής άλμης.

Η εταιρεία φέτος εμπιστεύθηκε την #foodcare για τον επανασχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος #brc_food που ήδη άλλωστε εφήρμοζε ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες της περιοχής μας, τον επανασχεδιασμό της ανάλυσης επικινδυνότητας και του σχεδίου HACCP, την ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου Food Safety Plan καθώς και την προσαρμογή των λειτουργικών διεργασιών σε προληπτικές μεθόδους διαχείρισης (COVID-19 Contingency Plan), που επιβάλει πλέον η πανδημία.

Επίσης, με τις νέες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιεί η οικογένεια στο εργοστάσιο και θα είναι έτοιμες σε λίγες μόνο ημέρες, (επαναδιάταξη εξοπλισμού, εκσυχρονισμός υποδομών, αυτοματοποιημένες γραμμές, νέος OnLine παστεριωτής, σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης ξένων σωμάτων κλπ), προχωράμε και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων καθώς και στην επανατεκμηρίωση των υφιστάμενων, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές των πελατών της.

Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για την αποδοχή, τα μέλη της οικογένειας Παρασκευόπουλου για την εμπιστοσύνη τους ώστε να επιλέξουν εμάς να συνδράμουμε στο δύσκολο έργο τους και ιδιαίτερα τη Δώρα και τη Ράνια για τη σημαντική επιστημονική τους συμβολή σε κάθε φάση υλοποίησης.Η Ilis Quality Foods SA της οικογένειας Παρασκευόπουλου, ιδρύθηκε το το 1973 από τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο, όπου στη συνέχεια τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του, Νικόλαος, Αντώνιος και Παναγιώτης.

Η οικογενειακή αυτή εταιρεία, με έδρα το Χάβαρι Ηλείας, κατάφερε να εκτινάξει τα μεγέθη της τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας μία από τις αξιολογότερες οικονομικές οντότητες της περιοχής μας. Επενδύοντας αποκλειστικά στην εξωτερίκευση και τις εξαγωγές, η Ilis έχει επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων, πλην των ήδη εδραιωμένων Low Acid πίκλας και πιπεριάς τουτσί, σε βιολογικά προϊόντα ελιάς υψηλής αλλά και χαμηλής άλμης.

Η εταιρεία φέτος εμπιστεύθηκε την #FoodCare για τον επανασχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος #BRC_Food που ήδη άλλωστε εφήρμοζε ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες της περιοχής μας, τον επανασχεδιασμό της ανάλυσης επικινδυνότητας και του σχεδίου HACCP, την ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου Food Safety Plan καθώς και την προσαρμογή των λειτουργικών διεργασιών σε προληπτικές μεθόδους διαχείρισης (COVID-19 Contingency Plan), που επιβάλει πλέον η πανδημία.

Επίσης, με τις νέες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιεί η οικογένεια στο εργοστάσιο και θα είναι έτοιμες σε λίγες μόνο ημέρες, (επαναδιάταξη εξοπλισμού, εκσυχρονισμός υποδομών, αυτοματοποιημένες γραμμές, νέος OnLine παστεριωτής, σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης ξένων σωμάτων κλπ), προχωράμε και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων καθώς και στην επανατεκμηρίωση των υφιστάμενων, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές των πελατών της.

Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για την αποδοχή, τα μέλη της οικογένειας Παρασκευόπουλου για την εμπιστοσύνη τους ώστε να επιλέξουν εμάς να συνδράμουμε στο δύσκολο έργο τους και ιδιαίτερα τη Δώρα και τη Ράνια για τη σημαντική επιστημονική τους συμβολή σε κάθε φάση υλοποίησης.
... See MoreSee Less

Η Ilis Quality Foods SA της οικογένειας Παρασκευόπουλου, ιδρύθηκε το 1973 από τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο, όπου στη συνέχεια τον διαδέχτηκαν τα παιδιά του, Νικόλαος, Αντώνιος και Παναγιώτης.

Η οικογενειακή αυτή εταιρεία, με έδρα το Χάβαρι Ηλείας, κατάφερε να εκτινάξει τα μεγέθη της τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας μία από τις αξιολογότερες οικονομικές οντότητες της περιοχής μας. Επενδύοντας αποκλειστικά στην εξωτερίκευση και τις εξαγωγές, η Ilis έχει επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων, πλην των ήδη εδραιωμένων Low Acid πίκλας και πιπεριάς τουρσί, σε βιολογικά προϊόντα ελιάς υψηλής αλλά και χαμηλής άλμης.

Η εταιρεία φέτος εμπιστεύθηκε την #FoodCare για τον επανασχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος #BRC_Food που ήδη άλλωστε εφήρμοζε ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες της περιοχής μας, τον επανασχεδιασμό της ανάλυσης επικινδυνότητας και του σχεδίου HACCP, την ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου Food Safety Plan καθώς και την προσαρμογή των λειτουργικών διεργασιών σε προληπτικές μεθόδους διαχείρισης (COVID-19 Contingency Plan), που επιβάλει πλέον η πανδημία.

Επίσης, με τις νέες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιεί η οικογένεια στο εργοστάσιο και θα είναι έτοιμες σε λίγες μόνο ημέρες, (επαναδιάταξη εξοπλισμού, εκσυχρονισμός υποδομών, αυτοματοποιημένες γραμμές, νέος OnLine παστεριωτής, σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσης ξένων σωμάτων κλπ), προχωράμε και στον σχεδιασμό νέων προϊόντων καθώς και στην επανατεκμηρίωση των υφιστάμενων, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές των πελατών της.

Ευχαριστούμε το προσωπικό της εταιρείας για την αποδοχή,  τα μέλη της οικογένειας Παρασκευόπουλου για την εμπιστοσύνη τους ώστε να επιλέξουν εμάς να συνδράμουμε στο δύσκολο έργο τους και ιδιαίτερα τη Δώρα και τη Ράνια για τη σημαντική επιστημονική τους συμβολή σε κάθε φάση υλοποίησης.

Comment on Facebook

Συγχαρητήρια, Αντώνη..!!!!! Καινοτομία, ποιότητα και εξωστρέφεια ως κορμό της στρατηγικής της επιχείρησης....Ένα φωτεινό επιχειρηματικό παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδος...!!!!!!

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!! ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ!!

Συγχαρητήρια παντα επιτυχίες είστε προτυπο για σωστή επένδυση και ανάπτυξη για τον τόπο μας!!!

Μπραβο και συγχαρητηρια στα ξαδελφια μου που συνεχιζουν το οραμα του θειουμου που με πολυ κοπο ξεκινησε πριν χρονια.Αγαπημενοι μου παντα ετσι να ειστε αγαπημενοι και με νεες ιδεες θα πατε πολυ μπροστα.Να ειστε με υγεια και αγαπη μεταξυ σας .Σας αγαπω.

Συγχαρητηρια φυλεμου Αντωνη σε σενα και την οικογενειασας καλη επυτηχεια που πυστευω πως εινε συγουρη οπως παντα

ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΔΈΛΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΆ ΣΑΣ, ΌΤΙ ΚΑΛΗΤΑΙΡΟ ΓΙΑ ΤΙ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΡΓΑΣΊΑΣ.

Πολλά μπράβο σε ολη την οικογένεια Αφων Παρασκευόπουλου που κανουν γνωστά τα ηλειακά προϊόντα σε χώρες και ηπείρους εκπροσωπώντας επάξια την Ολύμπια γη σε κάθε προορισμό μεσω των αγαθών που παράγει!!!

💪💪💪

Συγχαρητήρια για την ποιότητα, την διαχρονικότητα και την εξέλιξη. Άξια συνεχίσατε το δρόμο που χάραξε ο Θανασης Παρασκευόπουλος και δημιουργήσατε λεωφόρο!! Καλή επιτυχία σε όλα.

Συγχαρητήρια για την ποιότητα και την εξέλιξη σας εύχομαι ότι καλύτερο!!!

Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.

Συγχαρητήρια φίλε

ΘΕΡΜΆ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΣΑΣ.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ.

View more comments

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Επειδή μέναμε κι εμείς με την απορία (πέτυχε, δεν πέτυχε κλπ), φέτος ετοιμάζουμε ένα μικρό Software για την αξιολόγηση της ηλιοαπολύμανσης. Ελπίζω να προλάβουμε και να το "τρέξουμε" τη φετινή σεζόν. Σίγουρα αν δεν θα τρέξει Realtime (θέλει πολλές γραμμές κώδικα για να βγει και δεν θα προλάβουμε να τρέχει από τώρα), θα προλάβουμε όμως να του βάλουμε όλα τα εισερχόμενα και να αξιολογήσουμε τον αλγόριθμο στο τέλος της απολύμανσης, όπου θα εισαγάγουμε το σύνολο των δεδομένων των Loggers !!! Όμως ο σκοπός είναι να τρέχει σε πραγματικό χρόνο και να δίνει δεδομένα για το ... πως πάει η ηλιοαπολύμανση κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να γίνουν αν χρειάζεται παρεμβάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα papers που αφορούν διάφορες παραμέτρους για την αποτελεσματικότητα της ηλιοαπολύμανσης σε παθογόνα εδάφους και με τη βοήθεια ΦΘΗΝΟΥ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ εξοπλισμού όπως ενός Logger, 2 αισθητήρων θερμοκρασίας εδάφους και ενός αισθητήρα υγρασίας εδάφους (που μπορούν να γίνουν 2 - δεν χρειάζονται περισσότεροι), θα συλλέγει δεδομένα και θα τα μεταδίδει στο κινητό και από εκεί στο Software. Αυτό θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα ενημερώνει για την πορεία της ηλιοαπολύμανσης. Πχ θα βρίσκει (υπολογιστικά/λογαριθμικά) το LD90 για κάθε παθογόνο εδάφους που μας ενδιαφέρει και για τα 2 διαφορετικά βάθη, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη κατά πόσο οι τιμές θερμοκρασίας που επιθυμούμε ως ελάχιστες για τη θνησιμότητα είναι συνεχόμενες κλπ. Ταυρόχρονα θα δίνει Alerts για την υγρασία !!!

Φέτος θα είναι πειραματικό. Αν το Software δουλέψει (θα μετρήσουμε εργαστηριακά τη μικροβιολογία και φέτος), θα σας το δώσουμε χωρίς κόστος για να βοηθήσουμε τους νέους παραγωγούς που έχουν ένα ηλεκτρονικό υπόβαθρο, ώστε να έχουν καλύτερη πληροφόρηση.

Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να αγοράσετε τους αισθητήρες και το logger (δεν θα το αγοράσετε από εμάς αλλά απευθείας από τον προμηθευτή), κόστος που δεν θα ξεπερνά τα 200 ευρώ. Αυτό το σύστημα θα μεταδίδει την πληροφορία απευθείας στο κινητό σας. Όλα αυτά φυσικά θα σας χρειαστούν και μετά, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας για να βλέπετε τα επίπεδα της υγρασίας του εδάφους σε διαφορετικά βάθη, πληροφορία χρήσιμη ιδιαίτερα έως και τα τέλη Μαρτίου. Σε αυτό το project δεν υπάρχουν άλλα κοστολόγια ή υποχρεώσεις !!!

Τους αισθητήρες θα τους προμηθευτούμε από την Achema (www.facebook.com/achema.gr/) και τον καλό φίλο Αθανάσιο Γεωργόπουλο που στηρίζει το Project.

Στην #FoodCare έχουμε δεσμευτεί να δίνουμε όση γνώση μπορούμε στους συνεργάτες μας και ιδιαίτερα στο νέο κόσμο. Εκτός από αυτό ετοιμάζουμε κι άλλα πράγματα που θα τα προσφέρουμε στους συνεργάτες μας παραγωγούς χωρίς καμμία χρέωση.

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ανταποκρινόμενοι στην 11 χρονη πλέον εμπιστοσύνη σας !!!
... See MoreSee Less

Επειδή μέναμε κι εμείς με την απορία (πέτυχε, δεν πέτυχε κλπ), φέτος ετοιμάζουμε ένα μικρό Software για την αξιολόγηση της ηλιοαπολύμανσης. Ελπίζω να προλάβουμε και να το τρέξουμε τη φετινή σεζόν. Σίγουρα αν δεν θα τρέξει Realtime (θέλει πολλές γραμμές κώδικα για να βγει και δεν θα προλάβουμε να τρέχει από τώρα), θα προλάβουμε όμως να του βάλουμε όλα τα εισερχόμενα και να αξιολογήσουμε τον αλγόριθμο στο τέλος της απολύμανσης, όπου θα εισαγάγουμε το σύνολο των δεδομένων των Loggers !!! Όμως ο σκοπός είναι να τρέχει σε πραγματικό χρόνο και να δίνει δεδομένα για το ... πως πάει η ηλιοαπολύμανση κατά τη διάρκεια αυτής, ώστε να γίνουν αν χρειάζεται παρεμβάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη διάφορα papers που αφορούν διάφορες παραμέτρους για την αποτελεσματικότητα της ηλιοαπολύμανσης σε παθογόνα εδάφους και με τη βοήθεια ΦΘΗΝΟΥ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ εξοπλισμού όπως ενός Logger, 2 αισθητήρων θερμοκρασίας εδάφους και ενός αισθητήρα υγρασίας εδάφους (που μπορούν να γίνουν 2 - δεν χρειάζονται περισσότεροι), θα συλλέγει δεδομένα και θα τα μεταδίδει στο κινητό και από εκεί στο Software. Αυτό θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα ενημερώνει για την πορεία της ηλιοαπολύμανσης. Πχ θα βρίσκει (υπολογιστικά/λογαριθμικά) το LD90 για κάθε παθογόνο εδάφους που μας ενδιαφέρει και για τα 2 διαφορετικά βάθη, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη κατά πόσο οι τιμές θερμοκρασίας που επιθυμούμε ως ελάχιστες για τη θνησιμότητα είναι συνεχόμενες κλπ. Ταυρόχρονα θα δίνει Alerts για την υγρασία !!!

Φέτος θα είναι πειραματικό. Αν το Software δουλέψει (θα μετρήσουμε εργαστηριακά τη μικροβιολογία και φέτος), θα σας το δώσουμε χωρίς κόστος για να βοηθήσουμε τους νέους παραγωγούς που έχουν ένα ηλεκτρονικό υπόβαθρο, ώστε να έχουν καλύτερη πληροφόρηση.

Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να αγοράσετε τους αισθητήρες και το logger (δεν θα το αγοράσετε από εμάς αλλά απευθείας από τον προμηθευτή), κόστος που δεν θα ξεπερνά τα 200 ευρώ. Αυτό το σύστημα θα μεταδίδει την πληροφορία απευθείας στο κινητό σας. Όλα αυτά φυσικά θα σας χρειαστούν και μετά, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας για να βλέπετε τα επίπεδα της υγρασίας του εδάφους σε διαφορετικά βάθη, πληροφορία χρήσιμη ιδιαίτερα έως και τα τέλη Μαρτίου. Σε αυτό το project δεν υπάρχουν άλλα κοστολόγια ή υποχρεώσεις !!!

Τους αισθητήρες θα τους προμηθευτούμε από την Achema (https://www.facebook.com/achema.gr/) και τον καλό φίλο Αθανάσιο Γεωργόπουλο που στηρίζει το Project.

Στην #FoodCare έχουμε δεσμευτεί να δίνουμε όση γνώση μπορούμε στους συνεργάτες μας και ιδιαίτερα στο νέο κόσμο. Εκτός από αυτό ετοιμάζουμε κι άλλα πράγματα που θα τα προσφέρουμε στους συνεργάτες μας παραγωγούς χωρίς καμμία χρέωση. 

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ανταποκρινόμενοι στην 11 χρονη πλέον εμπιστοσύνη σας !!!

Comment on Facebook

Θόδωρε καλησπέρα! Εξαιρετική ιδέα, σχεδιασμός κα υλοποίηση!!! Αυτή η εφαρμογή θα βοηθήσει αποφασιστικά πολύ τους σύγχρονους παραγωγούς - και στην περιοχή σας έχετε πολλούς - στην παρακολούθηση της θερμοκρασιας και υγρασιας του εδάφους, δηλ. Των πιο κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Αλλά και αργότερα, όπως αναφέρεις, θα διδει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους. Συγχαρητήρια σε σένα και στους συνεργάτες σου στην FoodCare!!!

Σ´ ευχαριστούμε πολύ για την τιμή Θόδωρε! Με μεγάλη μας χαρά να το δούμε και να το αξιολογήσουμε. Σημασία έχει με τις ανοιχτές συνεργασίες να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι, προσφέροντας γνώση και εργαλεία στους ανθρώπους!

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Υλικά Συσκευασίας σε επαφή με τα τρόφιμα ...

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα υλικά αυτά και προσδιορίζει τις παραμέτρους που χρειάζονται ώστε να μην επιμολύνουν (με μετανάστευση) τα τρόφιμα με βλαβερές ουσίες;

Πολλές φορές έχουμε ακούσει για ανάκληση πλαστικών και άλλων υλικών που αφορούν τα τρόφιμα και ποτά. Ταυτόχρονα όλοι έχουμε αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις με θερμά ή πολύ θερμά υγρά ή/και στερεά τρόφιμα τα οποία έρχονται σε επαφή με πλαστικές ύλες, όπως πχ σε διαδικασίες παστερίωσης ή έτοιμων γευμάτων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο μετανάστευσης "πλαστικοποιητών".

Σε κάθε περίπτωση, η αυτοδέσμευση των εταιρειών παραγωγής έναντι του θεσμικού πλαισίου που παρουσιάζουμε στις εικόνες καθώς και οι αναλύσεις μετανάστευσης στη θερμοκρασία παραγωγής μας που πρέπει να διενεργούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και πάντα σύμφωνα με τα όρια του ΕΚ 10/2011, εξουδετερώνουν τον όποιο κίνδυνο υπάρχει.

Στις φωτογραφίες κάνουμε σύντομη αναφορά του θεσμικού πλαισίου, σε Ευρώπη και ΗΠΑ και ευελπιστούμε να αποτελέσει για τις Ομάδες Ασφάλειας Τροφίμων χρήσιμος οδηγός.

Οι πίνακες αυτοί σαφώς και υπόκεινται σε διαρκείς αλλαγές, οπότε καλό είναι πάντα να επικαιροποιείτε τα δεδομένα σας ...
... See MoreSee Less

4 months ago

FoodCare AgroData OE

HACCP Plan & HARPC followed easy με το #Agro_Advanced.

Όσοι ασχολούμαστε με την ασφάλεια των τροφίμων, γνωρίζουμε για τα CCPs, τα oPRPs, τα Ειδικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα καθώς και τα "νεοεισερχόμενα" Preventive Controls. Όλα αυτά φορτίζουν τα προγράμματα παρακολούθησης της παραγωγής των επιχειρήσεων ως προς την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ταυτόχρονα αυξάνουν τις απαιτήσεις και το κόστος εργασίας, προκειμένου όλα τα αρχεία να είναι Updated, συνδεδεμένα με την παρτίδα παραγωγής και ιχνηλάσιμα, με άμεση διαθεσιμότητα ...

Πλέον στην πλατφόρμα διαχείρισης της συσκευασίας και μεταποίησης, #Agro_Advanced, εξελίξαμε το Module #Factory, ώστε να μπορεί να παράγει τις απαραίτητες φόρμες παρακολούθησης όλων των παραμέτρων παραγωγής, είτε αυτές αφορούν κάποιο ειδικό προαπαιτούμενο πρόγραμμα, είτε κρίσιμα σημεία ελέγχου, με απόλυτη ιχνηλασιμότητα, με εξειδίκευση ανά Flow Chart και απόλυτο Audit Trail για κάθε σταθμό εργασίας ...

Μάλιστα η παραγωγή των απαραίτητων πεδίων παρακολούθησης γίνεται μέσα από εξειδικευμένη γενήτρια παραγωγής ανά διάγραμμα ροής, ακόμα και ανά κατηγορία προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται για κάθε επιχείρηση να κάνουμε Hard coding ...

Έτσι, στα ισοζύγια παρτίδων που αυτόματα μπορεί να κάνει εξαγωγή το λογισμικό μας, υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης και των μεθόδων παρακολούθησης των CCPs και oPRPs.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους μας για περισσότερες λεπτομέρειες ...
... See MoreSee Less

HACCP Plan & HARPC followed easy με το #Agro_Advanced.

Όσοι ασχολούμαστε με την ασφάλεια των τροφίμων, γνωρίζουμε για τα CCPs, τα oPRPs, τα Ειδικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα καθώς και τα νεοεισερχόμενα  Preventive Controls. Όλα αυτά φορτίζουν τα προγράμματα παρακολούθησης της παραγωγής των επιχειρήσεων ως προς την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ταυτόχρονα αυξάνουν τις απαιτήσεις και το κόστος εργασίας, προκειμένου όλα τα αρχεία να είναι Updated, συνδεδεμένα με την παρτίδα παραγωγής και ιχνηλάσιμα, με άμεση διαθεσιμότητα ...

Πλέον στην πλατφόρμα διαχείρισης της συσκευασίας και μεταποίησης, #Agro_Advanced, εξελίξαμε το Module #Factory, ώστε να μπορεί να παράγει τις απαραίτητες φόρμες παρακολούθησης όλων των παραμέτρων παραγωγής, είτε αυτές αφορούν κάποιο ειδικό προαπαιτούμενο πρόγραμμα, είτε κρίσιμα σημεία ελέγχου, με απόλυτη ιχνηλασιμότητα, με εξειδίκευση ανά Flow Chart και απόλυτο Audit Trail για κάθε σταθμό εργασίας ... 

Μάλιστα η παραγωγή των απαραίτητων πεδίων παρακολούθησης γίνεται μέσα από εξειδικευμένη γενήτρια παραγωγής ανά διάγραμμα ροής, ακόμα και ανά κατηγορία προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται για κάθε επιχείρηση να κάνουμε Hard coding ...

Έτσι, στα ισοζύγια παρτίδων που αυτόματα μπορεί να κάνει εξαγωγή το λογισμικό μας, υπάρχει η δυνατότητα αποτύπωσης και των μεθόδων παρακολούθησης των CCPs και oPRPs.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τους εξειδικευμένους αντιπροσώπους μας για περισσότερες λεπτομέρειες ...

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Food Fact: Βαρέα μέταλλα = Η ένοχη σιωπή όλων μας ...

Γνωρίζουμε όλοι μας πως η είσοδος των βαρέων μετάλλων στα αγροτικά οικοσυστήματα είναι γεγονώς και πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους. Αφενός από τα ίδια τα πετρώματα (γεωλογική προέλευση) που αυξάνουν την περιεκτικότητα στο έδαφος, αφετέρου η ανθρώπινη παρέμβαση, με τη βιομηχανική μόλυνση εδαφών και υδάτων. Σημαντικότατη πηγή αποτελεί η χρήση κακής ποιότητας λιπασμάτων.

Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά των γνωμοδοτήσεων του EFSA, έχει θεσμοθετήσει όρια σε διάφορα τρόφιμα όπως πχ με τον ΕΚ 629/2008 για Κάδμιο, Μόλυβδο και Υδράργυρο, με τον ΕΚ 420/2011 διευρύνει αυτή τη λίστα σε περισσότερα βαρέα μέταλλα και τρόφιμα, ενώ με τον ΕΚ 333/2007 θεσμοθετεί μεθόδους δειγματοληψίας.

Τα βαρέα μέταλλα που δύσκολα αποβάλονται και βιοσυσσωρεύονται, σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν μακροχρόνιες βλάβες στον οργανισμό όπως καρκίνο, νεφρικές βλάβες, βλάβες στο ΚΝΣ κλπ. Βλάβες που ποικίλουν και δεν φαίνονται άμεσα.

Όμως ποια η κατάσταση με τα βαρέα μέταλλα στα εδάφη της χώρας μας; Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ... καλά, σύμφωνα με την μελέτη:

Maps of heavy metals in the soils of the European Union and proposed priority areas for detailed assessment, Gergely Tóth (a), Tamás Hermann (b), Gábor Szatmári (c), László Pásztor (c)

a. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Via E. Fermi 2749, 21027, Ispra, Italy

b. University of Pannonia, Georgikon Faculty, Department of Crop Production and Soil Science, Keszthely, Hungary

c. Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Link: ec.europa.eu/jrc/en/publication/maps-heavy-metals-soils-european-union-and-proposed-priority-area...

Η μελέτη αυτή προτείνει στα συμπεράσματά της για την Ελλάδα, αυξημένη εποπτεία, εξαιτίας της ανίχνευσης υψηλών ποσοτήτων βαρέων μετάλλων.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι λεπτομέρειες
... See MoreSee Less

Food Fact: Βαρέα μέταλλα = Η ένοχη σιωπή όλων μας ...

Γνωρίζουμε όλοι μας πως η είσοδος των βαρέων μετάλλων στα αγροτικά οικοσυστήματα είναι γεγονώς και πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους. Αφενός από τα ίδια τα πετρώματα (γεωλογική προέλευση) που αυξάνουν την περιεκτικότητα στο έδαφος, αφετέρου η ανθρώπινη παρέμβαση, με τη βιομηχανική μόλυνση εδαφών και υδάτων. Σημαντικότατη πηγή αποτελεί η χρήση κακής ποιότητας λιπασμάτων.

Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά των γνωμοδοτήσεων του EFSA, έχει θεσμοθετήσει όρια σε διάφορα τρόφιμα όπως πχ με τον ΕΚ 629/2008 για Κάδμιο, Μόλυβδο και Υδράργυρο, με τον ΕΚ 420/2011 διευρύνει αυτή τη λίστα σε περισσότερα βαρέα μέταλλα και τρόφιμα, ενώ με τον ΕΚ 333/2007 θεσμοθετεί μεθόδους δειγματοληψίας.

Τα βαρέα μέταλλα που δύσκολα αποβάλονται και βιοσυσσωρεύονται, σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν μακροχρόνιες βλάβες στον οργανισμό όπως καρκίνο, νεφρικές βλάβες, βλάβες στο ΚΝΣ κλπ. Βλάβες που ποικίλουν και δεν φαίνονται άμεσα.

Όμως ποια η κατάσταση με τα βαρέα μέταλλα στα εδάφη της χώρας μας; Τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ... καλά, σύμφωνα με την μελέτη: 

Maps of heavy metals in the soils of the European Union and proposed priority areas for detailed assessment, Gergely Tóth (a), Tamás Hermann (b), Gábor Szatmári (c), László Pásztor (c)

a. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Via E. Fermi 2749, 21027, Ispra, Italy

b. University of Pannonia, Georgikon Faculty, Department of Crop Production and Soil Science, Keszthely, Hungary

c. Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Link: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/maps-heavy-metals-soils-european-union-and-proposed-priority-areas-detailed-assessment

Η μελέτη αυτή προτείνει στα συμπεράσματά της για την Ελλάδα, αυξημένη εποπτεία, εξαιτίας της ανίχνευσης υψηλών ποσοτήτων βαρέων μετάλλων.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι λεπτομέρειες

Comment on Facebook

Σε λίγο θα μας πεις ότι τα καλύτερα τα τρώνε οι Σκανδιναβοί,βρε ουστ γ@μι@λες

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Φέτος το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης που πλήττονται από την Πανδημία του COVID-19 χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από εμάς. Γι αυτό και πήραμε την απόφαση να μην κλείσουμε τη #foodcare για διακοπές, αλλά να λάβουμε κυκλικές άδειες ώστε πάντα κάποια στελέχη μας να βρίσκονται διαθέσιμα στο πλευρό σας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε όλους εσάς που μας υποστηρίζετε αδιάλειπτα με την εμπιστοσύνη σας τα τελευταία 11 χρόνια !!! ... See MoreSee Less

Φέτος το καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Οι επιχειρήσεις μεταποίησης που πλήττονται από την Πανδημία του COVID-19 χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από εμάς. Γι αυτό και πήραμε την απόφαση να μην κλείσουμε τη #FoodCare για διακοπές, αλλά να λάβουμε κυκλικές άδειες ώστε πάντα κάποια στελέχη μας να βρίσκονται διαθέσιμα στο πλευρό σας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε όλους εσάς που μας υποστηρίζετε αδιάλειπτα με την εμπιστοσύνη σας τα τελευταία 11 χρόνια !!!

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Στην FoodCare είμαστε υποχρεωμένοι να καινοτομούμε. Και αυτή την προσπάθεια την συνεπικουρεί, κάνοντάς την ευκολότερη η Unilever, τα στελέχη της οποίας αποτελούν κυριολεκτικά όαση καινοτομίας και μήτρα γεωτεχνικών ιδεών στην περιοχή μας...

Έτσι, ο πρώτος πλήρης εδαφολογικός χάρτης της Unilever για την αγροτική παραγωγή Βιομηχανικής Τομάτας της ευρύτερης περιοχής της Ηλείας παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Αφού ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες και αναλύσεις, βρισκόμαστε πλέον στη φάση της αξιολόγησης και καταχώρησης των δεδομένων, στην ειδική πλατφόρμα που αναπτύξαμε για τον σκοπό αυτό.

Και όταν λέμε πλήρης, το εννοούμε. Δείτε ένα μικρό δείγμα από την επεξεργασμένη πληροφορία που θα παρέχει στους Γεωπόνους της Unilever. Πληροφορία θησαυρός για την καλλιέργεια και απόσταγμα γνώσης πολλών ετών από τα εξειδικευμένα Γεωτεχνικά τμήματα των δύο εταιρειών.

Το project αυτό, που αποτελεί σοβαρή καινοτομία για την περιοχή μας, κυριολεκτικά το *σκαρφίστηκε" ο εξαίρετος Γεωπόνος, Διευθυντής Προμήθειας Τομάτας και Προϊστάμενος του Γεωπονικού τμήματος της Unilever, Ευθυμιόπουλος Δημήτριος. Έτσι η ιδέα έγινε πρόταση και προωθήθηκε στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Unilever, απ' όπου λάβαμε και την έγκριση.

Πρόκειται για 3ετές πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωτοφανή αριθμό δειγματοληψιών εδάφους, σε διαφορετικές περιοχές. Τα αποτελέσματα που θα αναρτηθούν στον εδαφολογικό χάρτη θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισερχόμενα στο άλλο καινοτόμο πρόγραμμα του εργοστασίου για την ανάπτυξη των standards επιπέδων θρεπτικών μονάδων στα εδαφικά διαλύμματα, βάση pH, EC, CEC και τύπο εδάφους.

Ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά τους ανθρώπους της UL που μας έδωσαν την ευκαιρία να εργαζόμαστε δίπλα τους και να κάνουμε τις ιδέες τους πράξη ...

Thanks Dimitris!!!
... See MoreSee Less

4 months ago

FoodCare AgroData OE

Για όσους θα ξεκινήσουν την απολύμανση με Metam Sodium...Metam Sodium(C2H4NNaS2) / Metam Potassium (C2H4KNS2) - Τα 4+1 μεγάλα λάθη που κάνουμε κατά την εφαρμογή τους στην καλλιέργεια της Φράουλας.

Τα 2 αυτά πολύ γνωστά απολυμαντικά εδάφους, άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια μετά το 2004, όταν είχε αρχίσει η σταδιακή απόσυρση του Βρωμιούχου Μεθυλίου (MeBr), το οποίο ήταν το κυρίαρχο τότε απολυμαντικό εδάφους στην καλλιέργεια, με την «εν θερμό» εφαρμογή από τη στάγδην άρδευση. Υποκαταστάτης του Βρωμιούχου Μεθυλίου, αποτέλεσε το Metam Sodium (αρχικά) και το Metam Potassium (αργότερα) για τα βαρύτερα και πιο αλκαλιωμένα εδάφη. Και τα 2 αυτά απολυμαντικά, έχουν ως στόχο τα παθογόνα εδάφους, όπως Rhizoctonia, Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, και Sclerotinia (U.S. EPA, 1997)., καθώς και ορισμένα ζιζάνια, τα οποία όμως για να τα αντιμετωπίσουμε με το Metam, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε ο σπόρος τους πρώτα να φυτρώσει. Και στις 2 περιπτώσεις, το δραστικό συστατικό της απολύμανσης δεν είναι το ίδιο το «υγρό» που εφαρμόζουμε, αλλά το αέριο (ισοθειοκυανικό μεθύλιο ή MITC όπως το αναγράφουν τα διάφορα papers) που παράγεται κατά την επαφή του υγρού φαρμάκου με το νερό της άρδευσης. Το αέριο αυτό είναι το τοξικό στοιχείο που οδηγεί τα παθογόνα στη θανάτωσή τους. Το αέριο αυτό, αν τελικά εγκλωβιστεί στο έδαφος, πχ από υπερ-αρδεύσεις μετά την εφαρμογή ή για άλλους λόγους) οδηγεί σε μεθυλαμίνη. Η όλη διαδικασία της πλήρους αεριοποίησης, διαρκεί 6-7 ώρες μετά την εφαρμογή ενώ η ανίχνευση του αερίου MITC υπάρχει για 7+ ημέρες. Πάραυτα διατηρούμε την ασφάλεια του προϊόντα για τη μεταφύτευση στις 20 ημέρες, γιατί μπορεί να υπάρξουν διάφορες παράμετροι που καθυστερούν τη διαδικασία της υδρόλυσης (Shachaf Triky-Dotan, Miriam Austerweil, and Bracha Steiner - Laboratory for Pest Management Research, Institute of Agricultural Engineering, ARO, the Volcani Center).
Ποια όμως είναι τα βασικά λάθη που κάνουμε κατά την εφαρμογή των προϊόντων Metam.

1ο Λάθος: Κάνουμε εφαρμογή με κλειστά τα θερμοκήπια. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την ταχύτητα της υδρόλυσης, είναι η θερμοκρασία. Όσο γρηγορότερα γίνεται η υδρόλυση, τόσο χειρότερο γιατί έχουμε απότομη αεριοποίηση και διαφυγή. Πόσο μάλλον, όταν το Metam, έχει τάση ατμών τα 19 mmHg στους 20°C !!!. Οπότε: ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. ΕΚΒΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΥΓΡΟ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ. Το αυτό επιβεβαιώνουν και οι Pietro Di Primo, Abraham Gamliel, Miriam Austerweil, Bracha Steiner στην μελέτη τους Accelerated degradation of metam-sodium and dazomet in soil – May 2003. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντίθετα, αν οι τρύπες στο σαμάρι είναι κλειστές (πχ σε νέες εγκαταστάσεις) και ταυτόχρονα και τα θερμοκήπια κλειστά, τότε η γρήγορη αεριοποίηση θα βελτιώσει το αποτέλεσμα της απολύμανσης, καθώς θα αυξηθεί σημαντικά τόσο η Lethal dose εξαιτίας της βίαιης αεριοποίησης, όσο και η διάρκεια έκθεσης του παθογόνου σε αυτή, αφού τα πλαστικά είναι κλειστά χωρίς τρύπες (Gan et al., 1999) …

2ο Λάθος: Κάνουμε εφαρμογή χωρίς να έχουν προηγηθεί αρδεύσεις. Όσοι κάνατε χρήση του Βρωμιούχου Μεθυλίου, γνωρίζετε πως υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στα 2 απολυμαντικά, με το παλαιότερο απολυμαντικό να είναι σαφώς ισχυρότερο. Το Metam, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να «βρει» τα παθογόνα στο ευαίσθητο στάδιό τους. Άρα προτιμούμε να καίμε τα παλαιά φυτά με εφαρμογή Metam αμέσως μετά το τέλος της καλλιέργειας και στη συνέχεια να τα αφαιρούμε, αφού καούν. Έτσι θα «πετύχουμε» όλα τα παθογόνα στο ευαίσθητο στάδιο, με εξαίρεση τα ζιζάνια, τα οποία αν φυτρώσουν μετά, τα αντιμετωπίζουμε εύκολα. Αν πάραυτα πρέπει να κάνουμε απολύμανση αργότερα (πχ Αύγουστο – Σεπτέμβριο), τότε για τουλάχιστον 10 ημέρες θα πρέπει να κάνουμε μικρές αρδεύσεις ώστε να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τα παθογόνα, να αφήσουμε το έδαφος να φτάσει στον ρώγο του και στη συνέχεια να κάνουμε την εφαρμογή, με τόσο νερό όσο απαιτείται για να γεμίσει το σαμάρι.

3ο Λάθος: Κάνουμε εφαρμογή σε νέες εκμεταλλεύσεις, ανοίγοντας πρώτα τις τρύπες: Πολύ απλά, χάνουμε το πλεονέκτημα να διατηρήσουμε το αέριο εντός του χώρου που χρειάζεται, δηλαδή μέσα στο “σαμάρι”. Πολλοί ισχυρίζονται πως αν το εφαρμόσουν με κλειστές τις τρύπες, τότε εγκλωβίζουν την υγρασία οπότε όταν θα τρυπήσουν το πλαστικό για να ετοιμάσουν τις θέσεις των φυτών, αφαιρούν με το μεταλλικό μηχάνημα και μέρος του λασπωμένου χώματος που χρειάζεται στα νεαρά φυτά που θα φυτευτούν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι μας εμποδίζει να κάνουμε την απολύμανση 10 ημέρες νωρίτερα. Οπότε να έχει έρθει στο ρώγο του το σαμάρι και μετά να τρυπήσουμε, χωρίς αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια; Κάντε δοκιμή και θα δείτε πως ακόμα και στα βαριά εδάφη, δεν θα έχετε πρόβλημα. Φανταστείτε πως σε πολλές χώρες εφαρμόζουν το Metam με πλαστικά κάλυψης προκειμένου να κρατήσουν μέσα το αέριο. Ιδιαίτερα όσοι έχετε όξινα εδάφη, τότε η κατάσταση γίνεται ακόμα περισσότερο τραγική γιατί με το τρύπημα, σε όξινο έδαφος, επιταχύνεται ακόμα περισσότερο η αεριοποίηση.

4ο Λάθος: Κάνουμε εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων ή αζωτούχων πριν την εφαρμογή και δεν αυξάνουμε το μεσοδιάστημα αναμονής έως τη φύτευση: Είναι γνωστό πως το Metam, δεσμεύεται και δεν υδρολύεται εύκολα σε αέριο, αν υπάρχει οργανική ουσία (πχ τύρφες, κοπριές κλπ) ή/και αμμωνιακό άζωτο στο έδαφος. Ειδικά στην περίπτωση της εφαρμογής αζωτούχων λιπασμάτων πχ ως βασική λίπανση σε νέα σαμάρια, τότε έχουμε τον σχηματισμό της μονομεθυλοθειουρίας, που είναι απόλυτα αδρανής. Επομένως, σκοτώνουμε το Metam. Κατά Zhang et al., (2005), η προσθήκη οργανικού λιπάσματος ή κοπριάς προσθέτει περισσότερη οργανική ύλη στο έδαφος, η οποία μπορεί να αναπτύξει ένα νέο μικροβιακό πληθυσμό με αυξημένη ικανότητα αποικοδόμησης ακόμα και του αερίου (MITC). Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα από την εφαρμογή οργανικής ουσίας, πριν την απολύμανση με Metam Sodium. Κατά τους Felsot et al., 1981; Rahman et al., 1979, καθώς οι μικροοργανισμοί του εδάφους που επιβιώνουν στην οργανική ουσία, αποτελούν το 50 – 80 % του δυναμικού αποδόμησης του αερίου MITC !!!

5ο Λάθος: Εκτιμούμε πως η ίδια η εφαρμογή του Metam, αποτελεί πλέον ένα λάθος: Διατηρούμε πειραματικά δεδομένα από την εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης, σε αγροτεμάχια με διαφορετική σύσταση εδάφους, θερμοκρασίες από Loggers σε διαφορετικά βάθη, αριθμό αρδεύσεων, διάρκεια απολύμανσης, που συνοδεύονται από εργαστηριακά αποτελέσματα μικροβιολογικού φορτίου, τα οποία θα σας κοινοποιήσουμε σύντομα. Άλλωστε όλοι φέτος θα έχετε ένα καλό δείγμα για την αποτελεσματικότητα της ηλιοαπολύμανσης στη γεωργική πλέον πρακτική. Εμείς ως FoodCare υποστηρίζουμε την ηλιοαπολύμανση. Όμως δεν είναι λάθος μόνο για λόγους αποτελεσματικότητας. Το Metam, δυστυχώς, οδηγεί σταδιακά τα εδάφη σε αλκαλίωση, φαινόμενο που το έχουν παρατηρήσει και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Ταυτόχρονα, αν και σε μικρά επίπεδα, για ορισμένες ημέρες αυξάνουν το αέριο MITC στον περιβάλλοντα χώρο, σε συγκεντρώσεις που δεν έχουμε μετρήσει για το αν επηρεάζουν την υγεία των περίοικων. Σύμφωνα με το Journal of Agricultural and Food Chemistry, m. 2008, 56, 7373–7378, JAMES E. WOODROW, JAMES N. SEIBER, JAMES S. LENOIR, AND ROBERT I. KRIEGER, Determination of Methyl Isothiocyanate in Air Downwind of Fields Treated with Metam-Sodium by Subsurface Drip Irrigation, σε μετρήσεις 2 αγροτεμαχίων με εφαρμογή Metam, σε υπόγειο αγωγό (που σύμφωνα με τη μελέτη, μειώνει την αεριοποίηση κατά 4 φορές, έναντι των εφαρμογών από το Drip, όπως εμείς κάνουμε), διαπιστώθηκε πως εντοπίσθηκε για αρκετές ώρες το τοξικό αέριο MITC, αλλά σε χαμηλές συγκεντρώσεις ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο. Επομένως θα πρέπει να γίνει έρευνα στην περιοχή της Μανολάδας, αν η αεριοποίηση του Metam με την εφαρμογή επιφανειακού Drip – άρα και βιαιότερη αεριοποίηση - (όπως κάνουμε δηλαδή), αυξάνει τον κίνδυνο παρακείμενων κατοίκων, δεδομένης της μεγάλης έκτασης που πραγματοποιείται η εφαρμογή αλλά και του επιφανειακού Drip με το οποίο γίνεται. Μελέτη που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα …
... See MoreSee Less

Για όσους θα ξεκινήσουν την απολύμανση με Metam Sodium...