Το κρισιμότερο στάδιο για την καρπόδεση της ελιάς …

Το κρισιμότερο στάδιο για την καρπόδεση της ελιάς …

image_pdfimage_print
Γνωρίζατε πως ένα από τα κρισιμότερα φαινολογικά στάδια της ελιάς ως προς την καρπόδεσή της, είναι αυτό της φωτογραφίας ? Στο στάδιο αυτό το δέντρο πρέπει να παρουσιάζει επάρκεια Βορίου, Ψευδαργύρου, Αζώτου, Φωσφόρου ενώ το έδαφος θα πρέπει να είναι αρκετά υγρό, τουλάχιστον για 2-4 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη άνθηση ... Από την έναρξη της έκτυξης του τσαμπιού και πριν ανοίξουν τα άνθη, μπορούν να γίνουν διαφυλλικές εφαρμογές με τα παραπάνω στοιχεία θρέψης που θα βελτιώσουν σημαντικά την καρπόδεση ... Προετοιμασία ανθοτακίας ελιάς